Tăng giảm cỡ chữ:

Công chức Tài chính phải đền phí đào tạo nếu tự ý bỏ việc

Đây là nội dung được đề cập đến trong Quyết định 678/QĐ-BTC ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính của Bộ Tài chính.
đền bù chi phí đào tạo
Công chức Tài chính phải đền phí đào tạo nếu tự ý bỏ việc (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, công chức, viên chức ngành Tài chính được cử đi đào tạo bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng công chức, viên chức sẽ phải đền bù chi phí đào tạo nếu:

- Tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian đào tạo

- Không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp

- Đã hoàn thành và được cấp bằng tốt nghiệp nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa làm đủ thời gian cam kết theo quy định.

Ngoài ra, các khoản chi phí đền bù, cách tính và các nội dung khác liên quan đến đền bù chi phí đào tạo được quy định cụ thể tại Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Quyết định này được ban hành ngày 19/4/2019, có hiệu lực từ ngày 19/4/2019.

Nguyễn Hương

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây