Tăng giảm cỡ chữ:

Được thành lập chi bộ với 3 Đảng viên là công an xã chính quy

Việc sinh hoạt Đảng của Đảng viên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã được Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành tại Công văn 273/CV-BTCTW ngày 05/4/2021.

Theo đó, nếu ở xã có từ 03 Đảng viên chính thức trở lên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã thì thành lập chi bộ công an xã trực thuộc Đảng ủy xã, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy xã.

Đã có hướng dẫn công an xã chính quy sinh hoạt Đảng
Đã có hướng dẫn công an xã chính quy sinh hoạt Đảng (Ảnh minh họa)

Đồng thời, chi bộ công an xã mới thành lập này sẽ chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy công an huyện về an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng. Trong đó, chỉ những đồng chí Đảng viên là công an chính quy mới sinh hoạt ở chi bộ công an xã.

Riêng trường hợp chưa bố trí đủ số lượng Đảng viên chính thức là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã để thành lập chi bộ thì Đảng ủy xã giới thiệu Đảng viên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã về sinh hoạt ở chi bộ phù hợp.

Nhiệm vụ của chi bộ công an xã thực hiện theo Điều 24 Điều lệ Đảng như sau:

Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; giáo dục, quản lý và phân công công tác cho Đảng viên; làm công tác vận động quần chúng và công tác phát triển Đảng viên; kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng viên; thu, nộp Đảng phí. Chi bộ, chi uỷ họp thường lệ mỗi tháng một lần.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây