Có từ 300 hộ gia đình trở lên mới được lập tổ dân phố

(LuatVietnam) Đây là nội dung mới của Thông tư 09/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn việc tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Cụ thể, ở vùng đồng bằng, phải có từ 500 hộ gia đình trở lên và ở vùng miền núi, hải đảo phải có từ 300 hộ gia đình trở lên mới được thành lập tổ dân phố; trong khi trước đây chỉ yêu cầu có 250 hộ ở vùng đồng bằng, 150 hộ ở vùng núi, hải đảo.

Đối với thôn, ở vùng đồng bằng miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên phải có từ 400 hộ gia đình trở lên; khu vực miền Nam có từ 500 hộ gia đình trở lên; ở vùng miền núi, hải đảo có từ 200 hộ gia đình trở lên.

Có từ 300 hộ gia đình trở lên mới được lập tổ dân phố

Ở thành thị, có 500 hộ gia đình trở lên mới được lập tổ dân phố 

Để được thành lập mới, tổ dân phố, thôn cần có cơ sở hạ tầng thiết yết, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân.

Cũng theo Thông tư này, mỗi thôn có Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn; mỗi tổ dân phố có Tổ trưởng và Tổ phó Tổ dân phố. Thôn, tổ dân phố có các cụm dân cư, các tổ chức tự quản theo quy định của pháp luật.

Thông tư này được ban hành ngày 29/12/2017, có hiệu lực từ ngày 01/03/2018.

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục