Cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội, giảm nghèo hoạt động 24h/ngày

Ngày 17/7/2019 vừa qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 11/2019/TT-BLĐTBXH.

Cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo (gọi tắt là cơ sở dữ liệu) là kho dữ liệu và hệ thống quản lý thông tin về hộ, người hưởng chính sách trợ giúp xã hội và thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo, người nghèo, người cận nghèo.

Hệ thống này được lưu trữ ở Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các máy chủ quản trị cơ sở dữ liệu phụ đặt tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo hoạt động liên tục (Ảnh minh họa)

Trong đó, cơ sở dữ liệu được theo dõi, giám sát nhằm bảo đảm hoạt động liên tục 24h/ngày, các ngày trong năm và thường xuyên được bảo trì, bảo dưỡng.

Phần mềm này cũng phải được nâng cấp kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Ngoài ra, cơ sở dữ liệu phải được sao lưu định kỳ, sao lưu đột xuất khi có yêu cầu. Dữ liệu sao lưu phải được lưu trữ an toàn, kiểm tra định kỳ để sẵn sàng khôi phục khi có sự cố.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 03/9/2019.

Nguyễn Hương
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Soạn thảo 8 văn bản hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Đất đai

Soạn thảo 8 văn bản hướng dẫn Luật  Các tổ chức tín dụng và Luật Đất đai

Soạn thảo 8 văn bản hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Đất đai

Ngày 10/4/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 299/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Đất đai được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ năm.