Cơ quan thuộc Chính phủ có không quá 4 cấp phó

Đây là nội dung quan trọng được nêu trong Nghị định 47/2019/NĐ-CP ban hành ngày 05/6/2019 sửa đổi, bổ sung Nghị định về cơ quan thuộc Chính phủ.

cơ quan thuộc chính phủ có không quá 4 cấp phó
Cơ quan thuộc Chính phủ có không quá 4 cấp phó (Ảnh minh họa)


Trước đây, Nghị định 10/2016/NĐ-CP quy định về cấp phó của người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ thì nay được sửa thành cấp phó của cơ quan thuộc Chính phủ. Và số lượng cấp phó vẫn không đổi là không quá 04 người.

Ngoài ra, số lượng cấp phó của Ban, Văn phòng cũng được nêu cụ thể hơn:

- Không quá 02 cấp phó nếu có từ 15 – 20 công chức, viên chức làm việc;

- Không quá 03 cấp phó nếu có trên 20 công chức, viên chức làm việc;

Với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên:

- Không quá 02 cấp phó nếu có từ 20 công chức, viên chức làm việc trở xuống;

- Không quá 03 cấp phó nếu có trên 20 công chức, viên chức làm việc;

Đặc biệt, với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, số lượng cấp phó thực hiện theo Đề án tự chủ của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đến hết năm 2020, kể cả vì sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy mà làm tăng số lượng cấp phó thì cơ quan thuộc Chính phủ vẫn phải giảm số lượng cấp phó để đảm bảo quy định trên.

Nghị định 47/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/7/2019.

Nguyễn Hương
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục