Cơ quan thanh tra được trích tối đa 30% số tiền vi phạm

(LuatVietnam) Liên bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/05/2012 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước.
Theo quy định tại Thông tư này, các cơ quan Thanh tra Nhà nước được trích một phần từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước, gồm: Các khoản tiền thuộc ngân sách bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc bị thất thoát do các hành vi trái pháp luật gây ra; Các khoản thu ngân sách do các cơ quan, đơn vị có nghĩa vụ kê khai, nộp ngân sách nhưng không kê khai, kê khai thiếu, kê khai không đúng pháp luật, làm giảm nghĩa vụ nộp ngân sách được cơ quan thanh tra phát hiện; Các khoản lãi phát sinh, tiền phạt chậm nộp ngân sách đã được thu hồi và đã thực nộp vào ngân sách...
 
Thanh tra Chính phủ được trích tối đa 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách đối với số nộp đến 50 tỷ đồng/năm; được trích bổ sung thêm tối đa 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách đối với số nộp từ trên 50 tỷ đồng đến 80 tỷ đồng/năm; được trích bổ sung thêm tối đa 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách đối với số nộp từ trên 80 tỷ đồng/năm.
 
Thanh tra của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, thanh tra cấp tỉnh được trích tối đa 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách đối với số nộp đến 10 tỷ đồng/năm; được trích bổ sung thêm tối đa 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách đối với số nộp từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng/năm; được trích bổ sung thêm tối đa 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách đối với số nộp từ trên 20 tỷ đồng/năm...
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/06/2012 và thay thế Thông tư liên tịch số 04/2008/TTLT-BTC-TTCP ngày 04/01/2008 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

3 trường hợp không tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính

3 trường hợp không tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính

3 trường hợp không tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính

Ngày 21/3/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bừ trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.