Cơ quan thanh tra được trích tối đa 30% số tiền vi phạm

Cơ quan thanh tra được trích tối đa 30% số tiền vi phạm
(LuatVietnam) Liên bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/05/2012 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước.
Theo quy định tại Thông tư này, các cơ quan Thanh tra Nhà nước được trích một phần từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước, gồm: Các khoản tiền thuộc ngân sách bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc bị thất thoát do các hành vi trái pháp luật gây ra; Các khoản thu ngân sách do các cơ quan, đơn vị có nghĩa vụ kê khai, nộp ngân sách nhưng không kê khai, kê khai thiếu, kê khai không đúng pháp luật, làm giảm nghĩa vụ nộp ngân sách được cơ quan thanh tra phát hiện; Các khoản lãi phát sinh, tiền phạt chậm nộp ngân sách đã được thu hồi và đã thực nộp vào ngân sách...
 
Thanh tra Chính phủ được trích tối đa 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách đối với số nộp đến 50 tỷ đồng/năm; được trích bổ sung thêm tối đa 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách đối với số nộp từ trên 50 tỷ đồng đến 80 tỷ đồng/năm; được trích bổ sung thêm tối đa 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách đối với số nộp từ trên 80 tỷ đồng/năm.
 
Thanh tra của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, thanh tra cấp tỉnh được trích tối đa 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách đối với số nộp đến 10 tỷ đồng/năm; được trích bổ sung thêm tối đa 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách đối với số nộp từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng/năm; được trích bổ sung thêm tối đa 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách đối với số nộp từ trên 20 tỷ đồng/năm...
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/06/2012 và thay thế Thông tư liên tịch số 04/2008/TTLT-BTC-TTCP ngày 04/01/2008 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Tăng 2,5 lần bồi dưỡng cho người làm việc nguy hiểm, độc hại

Tăng 2,5 lần bồi dưỡng cho người làm việc nguy hiểm, độc hại

Tăng 2,5 lần bồi dưỡng cho người làm việc nguy hiểm, độc hại

Ngày 30/05/2012, Liên bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế đã ban hành Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại. Cụ thể, mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại được tính theo định suất và có giá trị tăng 2,5 lần so với quy định cũ. Cụ thể, mức 01 là 10.000 đồng, mức 02 là 15.000 đồng, mức 03 là 20.000 đồng và....

Vận chuyển từ 1 tấn hóa chất trở lên phải có giấy phép

Vận chuyển từ 1 tấn hóa chất trở lên phải có giấy phép

Vận chuyển từ 1 tấn hóa chất trở lên phải có giấy phép

Đây là nội dung quy định tại Thông tư số 08/2012/TT-BYT ngày 17/05/2012 của Bộ Y tế hướng dẫn việc vận chuyển hàng nguy hiểm trong lĩnh vực y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Cụ thể, các cơ quan, tổ chức, cá nhân (sau đây gọi là cơ sở vận chuyển) khi thực hiện vận chuyển hóa chất từ 01 tấn/xe/lần vận chuyển trở lên phải có giấy phép vận chuyển hóa chất. Trường hợp vận chueyern hóa chất dưới 01 tấn/xe/lần thì không cần phải có giấy phép....

Giảm vốn ngân sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng

Giảm vốn ngân sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng

Giảm vốn ngân sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng

Ngày 01/06/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020. Tại Quyết định, Thủ tướng nêu rõ, Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, vật chất thiết yếu và bảo đảm chi phí cho hoạt động của bộ máy quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn, theo dõi giám sát đa dạng sinh học, nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực...

Chính phủ ưu tiên khơi thông dòng vốn trong nền kinh tế

Chính phủ ưu tiên khơi thông dòng vốn trong nền kinh tế

Chính phủ ưu tiên khơi thông dòng vốn trong nền kinh tế

Ngày 30/05/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 14/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 05/2012 diễn ra ngày 27/05/2012. Mặc dù đã đạt được những hiệu quả nhất định trong việc điều hành chính sách vĩ mô, tuy nhiên, Chính phủ vẫn xác định phải tập trung xử lý những vấn đề bức xúc trước mắt song song với giải quyết vấn đề cơ bản lâu dài, bền vững. Trong đó, vấn đề trọng tâm vẫn là tái cấu trúc ngân hàng thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp và khơi thông dòng vốn đầu tư...