Cơ quan Nhà nước phải xin lỗi khi trễ hẹn giải quyết hồ sơ

Đây là nội dung đáng chú ý nêu tại Thông báo 202/TB-VPCP công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018.

Cơ quan Nhà nước phải xin lỗi khi trễ hẹn giải quyết hồ sơ
Cơ quan Nhà nước phải xin lỗi khi trễ hẹn giải quyết hồ sơ (Ảnh minh họa)


Theo đó, để nâng cao chất lượng cải cách hành chính, thời gian tới, các Bộ, ngành, địa phương phải tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; giảm tỷ lệ trễ hẹn; nghiêm túc xin lỗi người dân khi để xảy ra trễ hẹn; nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thành các phương án đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh; nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; khắc phục triệt để tình trạng nợ đọng việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

Chú trọng đầu tư xây dựng và vận hành có hiệu quả Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử; thực hiện hiệu quả việc xử lý hồ sơ công việc và gửi nhận văn bản điện tử trong nội bộ các cơ quan từng Bộ, ngành, địa phương.

Về nguồn nhân lực, Thông báo nêu rõ kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, phải đổi mới, sắp xếp và kiện toàn các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn; đẩy mạnh phân cấp và gắn kết chặt chẽ với tinh giản biên chế.

Thông báo này được ban hành ngày 04/6/2019.

>> 16 khoản được chi cho công tác cải cách hành chính

Thùy Linh
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục