Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Nội vụ cắt giảm 2 đơn vị

Ngày 12/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 63/2022/NĐ-CP quy định  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ giảm từ 22 đơn vị xuống còn 20 đơn vị do không còn Vụ Tổng hợp và Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể, các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ theo quy định mới bao gồm:

1. Vụ Tổ chức - Biên chế.

2. Vụ Chính quyền địa phương.

3. Vụ Công chức - Viên chức.

4. Vụ Tiền lương.

5. Vụ Tổ chức phi chính phủ.

6. Vụ Cải cách hành chính.

7. Vụ Hợp tác quốc tế.

8. Vụ Pháp chế.

9. Vụ Kế hoạch - Tài chính.

10. Vụ Công tác thanh niên.

11. Vụ Tổ chức cán bộ.

12. Thanh tra Bộ.

13. Văn phòng Bộ.

14. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

15. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

16. Ban Tôn giáo Chính phủ.

17. Học viện Hành chính Quốc gia.

18. Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

19. Tạp chí Tổ chức nhà nước.

20. Trung tâm Thông tin.

co cau moi cua bo noi vu
Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Nội vụ giảm 2 đơn vị (Ảnh minh họa)

Các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước bao gồm:

- Các Vụ Tổ chức - Biên chế, Vụ Công chức - Viên chức, Vụ Chính quyền địa phương, Vụ Tiền lương, Vụ Cải cách hành chính, Vụ Tổ chức phi chính phủ, Vụ Hợp tác quốc tế,  Vụ Pháp chế, Vụ Công tác thanh niên, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm: Học viện Hành chính Quốc gia, Tạp chí Tổ chức nhà nước, Viện Khoa học tổ chức nhà nước và Trung tâm Thông tin.

Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Vụ Tổng hợp tuy không còn được quy định tại Nghị định 63 nhưng vẫn tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho đến khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ điều chuyển và sắp xếp nhân sự xong.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/9/2022.

Nếu gặp vướng mắc liên quan, bạn đọc vui lòng gọi tới tổng đài 1900.6192 để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục