Cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp giảm 2 đơn vị từ 01/01/2023

Ngày 29/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 98/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

Cụ thể, cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp quy định tại Điều 3 gồm 25 đơn vị, giảm 02 đơn vị là Vụ Thi đua - Khen thưởng và Cục công tác phía Nam so với quy định trước đây:

1. Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

2. Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

3. Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

4. Vụ Pháp luật quốc tế.

5. Vụ Tổ chức cán bộ.

6. Vụ Hợp tác quốc tế.

7. Vụ Con nuôi.

8. Thanh tra Bộ.

9. Văn phòng Bộ.

10. Tổng cục Thi hành án dân sự.

11. Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật.

12. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

13. Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

14. Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

15. Cục Trợ giúp pháp lý.

16. Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

17. Cục Bồi thường nhà nước.

18. Cục Bổ trợ tư pháp.

19. Cục Kế hoạch - Tài chính.

20. Cục Công nghệ thông tin.

21. Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

22. Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý.

23. Học viện Tư pháp.

24. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

25. Báo Pháp luật Việt Nam.

Trong đó, các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước được quy định từ khoản 1 đến 20.

Các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý Nhà nước thuộc Bộ quy định từ khoản 21 đến 25.

co cau to chuc cua bo tu phap
Cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp giảm 2 đơn vị từ 01/01/2023 (Ảnh minh họa)

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật có 04 phòng, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế có 04 phòng, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính có 03 phòng, Vụ Pháp luật quốc tế có 04 phòng, Vụ Hợp tác quốc tế có 03 phòng, Vụ Tổ chức cán bộ có 05 phòng.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình Thủ tướng ban hành định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự và danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc bộ.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, trừ các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192  để được hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Hướng dẫn mới về khoản hỗ trợ lao động bị mất việc, giảm giờ làm

Hướng dẫn mới về khoản hỗ trợ lao động bị mất việc, giảm giờ làm

Hướng dẫn mới về khoản hỗ trợ lao động bị mất việc, giảm giờ làm

Ngày 16/01/2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ra Quyết định 6696/QĐ-TLĐ ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.