Tăng giảm cỡ chữ:

Cơ cấu lại nợ đến 36 tháng cho chủ trang trại cá tra gặp khó khăn

(LuatVietnam)  Ngày 16/04/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 540/QĐ-TTg về chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm và cá tra, trong đó đáng chú ý là quy định về việc xử lý đối với các khoản nợ quá hạn và nợ đã được cơ cấu của khách hàng là hộ dân, chủ trang trại, hợp tác xã nuôi tôm và cá tra gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và trả nợ tổ chức tín dụng (TCTD) đến ngày 31/12/2013.

Cụ thể, khách hàng gặp khó khăn tạm thời trong việc trả nợ được cơ cấu lại nợ tối đa 36 tháng (bao gồm cả thời gian đã được cơ cấu lại nợ); không thu lãi quá hạn, lãi phạt đối với các khoản nợ được cơ cấu; miễn, giảm lãi vay theo quy định của TCTD và được ưu tiên thu nợ gốc trước, thu nợ lãi sau. Trường hợp khách hàng đã trả xong nợ gốc, chưa trả hết nợ lãi thì TCTD thỏa thuận với khách hàng để có kế hoạch thu dần hàng năm tiếp theo.

Đối với các khoản nợ quá hạn của khách hàng không có khả năng trả nợ do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, TCTD trên cơ sở xác nhận của UBND cấp xã về việc khách hàng gặp khó khăn để quyết định khoanh nợ trong thời hạn 03 năm đối với khách hàng, đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế, yêu cầu khách hàng đủ điều kiện khoanh nợ, hoàn tất các thủ tục khoanh nợ để tổng hợp, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 31/07/2014. Trong thời gian khoanh nợ, TCTD tính lãi, nhưng không thu của khách hàng; sau 03 năm, khách hàng trả được đầy đủ gốc thì xóa lãi; trường hợp khách hàng không trả được nợ gốc thì TCTD xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng cho vay tái cấp vốn tương ứng với số tiền TCTD thực hiện khoanh nợ cho khách hàng với lãi suất bằng 0 (0%/năm). Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày và được gia hạn tự động hàng năm với thời gian 03 năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • LuậtViệtnam 

 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây