Cơ cấu lại đầu tư công: Mở rộng cơ hội cho đầu tư tư nhân

(LuatVietnam) Đề án Cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025 đã chính thức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 12/01/2018.

Theo Đề án này, một trong các giải pháp cần thực hiện ngay trong giai đoạn 2017 - 2020 là thực hiện cơ cấu lại đầu tư công gắn chặt chẽ với cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công, quyết liệt thực hiện mục tiêu giảm tỷ trọng đầu tư Nhà nước, tăng tỷ trọng đầu tư của các thành phần kinh tế khác.

Trong đó, mở rộng cơ hội cho đầu tư tư nhân với mức tối đa, nhất là tư nhân trong nước. Khuyến khích và tạo thuận lợi cho đầu tư tư nhân tham gia phát triển hạ tầng, phát triển các ngành, sản phẩm có lợi thế, có tiềm năng phát triển. Đẩy mạnh chủ trương xã hội đối với các dịch vụ công.

Cơ cấu lại đầu tư công: Mở rộng cơ hội cho đầu tư tư nhân

Theo Đề án cơ cấu lại đầu tư công, cơ hội của đầu tư tư nhân được mở rộng

Đề án Cơ cấu lại đầu tư công cũng nhấn mạnh tới nguyên tắc ưu tiên bố trí, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước như là “vốn mồi” để khai thác tối đa các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác. Tạo đột phá thu hút vốn tư nhân theo hình thức đối tác công tư (PPP) để tập trung phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng quan trọng, đặc biệt là các dự án có sức lan tỏa rộng…

Cũng với mục đích mở rộng cơ hội cho đầu tư tư nhân, Đề án quy định không bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục