Có 7 Nghị định hướng dẫn Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức sửa đổi

Ngày 06/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 24/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

Nằm trong danh mục này là 07 Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật Cán bộ, công chức, viên chức được giao cho các cơ quan liên quan trình Chính phủ, gồm:

Stt

Nghị định

Hạn trình/ban hành

1

Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức

Trước 15/3/2020

2

Nghị định thay thế Nghị định 55/2012/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Trước 15/3/2020

3

Nghị định quy định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Trước 15/02/2020

4

Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức

Trước 15/4/2020

5

Nghị định quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Trước 15/4/2020

6

Nghị định quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Trước 15/3/2020

7

Nghị định quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Trước 15/4/2020

Trong đó, các Nghị định từ 4 - 7 được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Ngoài Nghị định hướng dẫn Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức sửa đổi, cũng tại Quyết định này, còn có một loạt Nghị định khác sẽ được ban hành trong thời gian tới để hướng dẫn các Bộ luật, Luật và Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/01/2020.


Lan Vũ
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục