Chuyển nhượng tên miền Internet được đấu giá công khai

(LuatVietnam)  Ngày 01/07/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 38/2014/QĐ-TTg quy định về việc đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet.

Theo đó, việc xác định tên miền Internet nào mang ra đấu giá sẽ thực hiện thông qua khảo sát nhu cầu sử dụng. Các tên miền có nhu cầu đăng ký sử dụng nhiều sẽ được mang ra đấu giá. Bộ Thông tin và Truyền thông (BTTTT) sẽ phê duyệt danh sách tên miền này và Bộ trưởng sẽ là người quyết định giá khởi điểm của tên miền Internet trước khi tổ chức đấu giá.

Quyết định cũng nêu rõ, trường hợp tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng tên miền phải đặt trước một khoản tiền do Hội đồng đấu gia quy định tối thiểu là 1% và tối đa là 15% giá khởi điểm của tên miền mang ra đấu giá. Trường hợp không trúng đấu giá sẽ được trả lại tiền đặt trước trong thời gian không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá. Tiền đặt trước sẽ không được trả khi tổ chức, cá nhân rút khỏi cuộc đấu giá mà không có văn bản thông báo rút khỏi cuộc đấu giá trước thời điểm tổ chức trả giá ít nhất 24 giờ hoặc tổ chức, cá nhân trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi cuộc đấu kết thúc. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá, tổ chức, cá  nhân trúng thầu phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá sau khi trừ tiền đặt trước vào tài khoản của BTTTT.

Thông tư cũng quy định được phép chuyển nhượng tên miền trong trường hợp đấu giá và không đấu giá. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Viễn thông, việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” và các tên miền khác thuộc quyền quản lý của Việt Nam phải đáp ứng điều kiện như: Không được chuyển nhượng tên miền ưu tiên bảo vệ gồm tên miền là tên gọi của các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, các tổ chức trị xã hội và tên miền liên quan đến lợi ích, an ninh của quốc gia; tên miền đang xử lý vi phạm, đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc tạm ngừng sử dụng…

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng tên miền phải làm thủ tục đăng ký lại tên miền với nhà đăng ký đang quản lý tên miền đó theo quy định của BTTTT.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ 01/09/2014.

  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục