Tăng giảm font chữ:

Chuyển mạng di động, giữ nguyên số chính thức triển khai trong 2018

(LuatVietnam) Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 2447/QĐ-BTTTT sửa đổi Quyết định số 1178/QĐ-BTTTT về Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam.

Tại Quyết định này, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ chính thức cung cấp dịch vụ chuyển mạng di động, giữ nguyên số thuê bao trong năm 2018.

 Chính thức chuyển mạng di động, giữ nguyên số trong năm 2018

Theo quy định của Thông tư 35/2017/TT-BTTTT, hôm nay (08/01/2018), cho phép các nhà mạng bắt đầu triển khai dịch vụ chuyển mạng di động, giữ nguyên số thuê bao. Tuy nhiên, trên thực tế, các nhà mạng vẫn đang thử nghiệm kỹ thuật và chờ Bộ Thông tin và Truyền thông ra hướng dẫn cụ thể để có thể chính thức áp dụng dịch vụ này.

Đại diện Bộ Thông tin Truyền thông từng khẳng định, chuyển mạng di động, giữ nguyên số thuê bao là chính sách quan trọng để giúp các nhà mạng tăng cường chăm sóc khách hàng và chất lượng dịch vụ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

LuatVietnam

Lan VũLan Vũ
Chia sẻ:
Từ khóa: chuyển mạng giữ số