Chuyển DN tư nhân thành công ty TNHH chỉ cần nộp 1 bộ hồ sơ

(LuatVietnam) Đây là phương án đơn giản hóa vừa được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 27/12/2010 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Việc quy định rõ số bộ hồ sơ phải nộp là 1 bộ tạo sự rõ ràng, minh bạch cũng như tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc TTHC liên quan đến việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, thủ tục này còn được đơn giản hóa ở mức được bỏ nhiều loại giấy tờ ra khỏi hồ sơ như: Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý; văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty TNHH chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó. Người thực hiện thủ tục cũng không phải nộp văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Trong lĩnh vực đầu tư, nhóm 2 thủ tục về đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô dưới 300 tỳ đồng thời hạn giải quyết cũng được quy định rõ là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Đồng thời, nhà đầu tư thay vì phải nộp báo cáo năng lực tài chính thì chỉ cần nộp báo cáo tài chính của năm gần nhất được kiểm toán hoặc bảng cân đối tài sản của năm gần nhất đã được kiểm toán (đối với nhà đầu tư là tổ chức), văn bản xác nhận số dư tài khoản (đối với cá nhân)…

Cũng theo phương án đơn giản hóa TTHC ban hành kèm theo Nghị quyết này sẽ có tổng cộng 86 thủ tục và nhóm thủ tục sẽ được đơn giản hóa thuộc các lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; thành lập và hoạt động của Hợp tác xã; đấu thầu; đầu tư tại Việt Nam; đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; đầu tư bằng nguồn vốn ODA.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục