Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020

(LuatVietnam) Trên 70% Giảng viên Toán các trường đại học lớn có bằng Tiến sĩ là một trong những mục tiêu cụ thể được đề ra trong Quyết định 1483/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020 ban hành ngày 17/8/2010.

Mục tiêu chung của Chương trình là phát triển nền Toán học Việt Nam mạnh mẽ về mọi mặt; nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy, cả về số lượng lẫn chất lượng…; đảm bảo cho Toán học Việt Nam đi vào xu thế phát triển bền vững, tạo cơ sở để đưa nước ta có nền Toán học mạnh trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Mục tiêu cụ thể của Chương trình: đảm bảo vào năm 2020 có đủ đội ngũ giảng viên Toán có trình độ cao ở các trường đại học, cao đẳng, trong đó tỷ lệ giảng viên Toán có bằng tiến sĩ ở các trường đại học lớn phải đạt trên 70%; thiết lập một hình thức thích hợp để thu hút các nhà Toán học thế giới, các nhà Toán học người Việt Nam ở nước ngoài tới Việt Nam nghiên cứu, đào tạo tài năng..; nâng cao trình độ, vị thế của Toán học Việt Nam trên trường quốc tế, nhằm đưa thứ hạng Toán học Việt Nam từ vị trí hiện nay (50-55) lên hàng thứ 40.

Tổng kinh phí của Chương trình là 651 tỷ đồng.

Trong Quyết định cũng nêu rõ các nội dung và giải pháp thực hiện Chương trình, trách nhiệm của các Bộ và Ủy Ban nhân dân thành phố. Theo đó, Bộ giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ quản thực hiện Chương trình, có nhiệm vụ trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập Viện nghiên cứu cấp cao về Toán và phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện và một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục