Chương trình phòng, chống mại dâm đến năm 2025

Ngày 28/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1629/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, đến năm 2025, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của công tác thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm; điều tra, truy tố các tội phạm liên quan đến mại dâm được đặt ra như sau:

- Chỉ tiêu:

+100% tố giác, tin báo, khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời;

+ Hằng năm, tăng 03 - 05% số tội phạm liên quan đến mại dâm được xử lý theo quy định của pháp luật; tổ chức kiểm tra ít nhất 20% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn. Đến năm 2025, 100% các cơ sở được kiểm tra ít nhất một lần.

- Nhiệm vụ:

+ Xây dựng cơ chế phối hợp, quy trình xử lý trong việc tiếp nhận thông tin, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm giữa các cơ quan quản lý nhà nước liên quan;

+ Kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm (Đội kiểm tra 178);

+ Kiểm tra, quản lý chặt chẽ điều kiện thành lập và hoạt động kinh doanh, dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm nhằm phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn việc lợi dụng các hoạt động này để tổ chức hoạt động mại dâm;...

Chương trình phòng, chống mại dâm đến năm 2025 (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, trong việc triển khai các hoạt động phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm, Quyết định đặt ra chỉ tiêu đến năm 2025:

- Ít nhất 10% địa bàn cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, triển khai mô hình thí điểm về phòng ngừa mại dâm, đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn, cung cấp dịch vụ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm;

- Ít nhất 60% người bán dâm có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội, hòa nhập cộng đồng.

Nếu còn thắc mắc, độc giả liên hệ 1900.6192 để được giải đáp.

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục