Tăng giảm cỡ chữ:

Chứng từ trả lương hưu qua bưu điện được lưu trữ vĩnh viễn

Với những ưu điểm lợi đơn, lợi kép sau 03 năm trả lương hưu qua bưu điện. Mới đây BHXH Việt Nam ban hành hướng dẫn lưu trữ thông tin trả lương hưu qua bưu điện.
 

Theo đó, để thống nhất thực hiện việc lưu trữ chứng từ, danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam lưu trữ thông tin trả lương hưu và trợ cấp. Cụ thể:

Chứng từ trả lương hưu qua bưu điện được lưu trữ vĩnh viễn

Chứng từ trả lương hưu qua bưu điện được lưu trữ vĩnh viễn (Ảnh minh họa) 

 

- Từ ngày 01/01/2019 thực hiện lưu trữ các danh sách sau:

+ Danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

+ Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp.

+ Danh sách chi trả trợ cấp một lần.

+ Giấy nhận tiền lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN.

- Chứng từ về thông tin trả lương hưu, trợ cấp phải được được lưu trữ vĩnh viễn; Việc bảo quản, lưu trữ chứng từ kế toán thực hiện theo quy định của Luật Kế toán và văn bản hướng dẫn thi hành.

- Quy trình thực hiện như sau:

+ Sau khi chi trả xong, bưu điện lập, ký chữ ký số chuyển qua dữ liệu điện tử gửi cơ quan BHXH hồ sơ, chứng từ quyết toán.

+ Cơ quan BHXH căn cứ hồ sơ nhận được chuyển qua dữ liệu điện tử.

+ Phòng Chế độ BHXH tỉnh căn cứ Hệ thống phần mềm để lập chỉ tiêu “Số tiền chưa lĩnh” tại Danh sách chi trả tháng sau.

+ Hàng năm, cơ quan Bưu điện và cơ quan BHXH (Bộ phận KH-TC) thực hiện đối chiếu thông tin.

Công văn 238/BHXH-TCKT được ban hành và có hiệu lực từ ngày 21/01/2019.

Khắc Niệm

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây