Cho phép mở ngành đào tạo trở lại từ ngày 03/4/2011

(LuatVietnam) Sau gần 01 năm thực hiện tạm dừng việc thẩm định hồ sơ đăng ký mở ngành đối với các trường đại học, cao đẳng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã cho phép các trường mở ngành trở lại bắt đầu từ ngày 03/4/2011; điều này được quy định trong Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng.
Theo đó, các trường đại học, học viện, cao đẳng được xem xét để mở ngành đào tạo trình độ đại học khi đảm bảo đủ các điều kiện như: Có đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng của chương trình đào tạo, trong đó có ít nhất 01 giảng viên có trình độ tiến sĩ và 03 giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký đối với trường đại học, học viện (hoặc ít nhất 4 giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký đối với các trường cao đẳng).
 
Có chương trình đào tạo của ngành đăng ký đào tạo và đề cương chi tiết các học phần/môn học trong chương trình đào tạo được xây dựng theo quy định; Có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm đáp ứng yêu cầu của ngành đào tạo; Có đơn vị quản lý chuyên trách đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ quản lý hoạt động đào tạo…  
 
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng khi cơ sở đào tạo bảo đảm các điều kiện quy định tại Thông tư này; việc mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng trong những trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét quyết định.
 
Cơ sở đào tạo bị đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo khi xảy ra một trong những trường hợp như: Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại Thông tư này; Không tuyển sinh được trong 3 năm liên tiếp; Tổ chức tuyển sinh và đào tạo ngoài địa điểm được phép đào tạo; Người cho phép mở ngành không đúng thẩm quyền… Hết thời hạn đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến đình chỉ tuyển sinh, cơ sở đào tạo bị thu hồi quyết định mở ngành đào tạo…  
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/4/2011; bãi bỏ Điều 17 Điều lệ trường cao đẳng, ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
  • LuậtViệtnam 
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục