Tăng giảm font chữ:

Chính thức đơn giản hóa hàng loạt thủ tục hành chính ngành ngân hàng

(LuatVietnam) Ngày 31/08/2011, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 25/2011/TT-NHNN về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động ngoại hối theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.
Đối với việc vay, trả nợ nước ngoài, NHNN có thẩm quyền xác nhận đăng ký đối với các khoản vay trung, dài hạn của doanh nghiệp có kim ngạch vay trên 10 triệu USD trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 
Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể về 02 điều kiện là cơ sở vật chất và nhân lực để các ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước xem xét, xác nhận đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước. Cụ thể, trang thiết bị được quy định là: hệ thống máy móc, thiết bị lưu trữ thông tin, dữ liệu; phần mềm hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ liên quan; có phòng làm việc đầy đủ trang thiết bị.
 
Về điều kiện nhân lực, cán bộ điều hành và cán bộ nghiệp vụ có trình độ tối thiểu tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, ngân hàng, tài chính (bằng đại học ngoài ngành phải có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng); tiếng anh trình độ B trở lên; được đào tạo từ 03 tháng trở lên kiến thức kinh doanh và quản lý rủi ro với hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối.
 
Cũng theo Thông tư này, tổ chức kinh tế có chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài hoặc có nhu cầu mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để tiếp nhận vốn vay nước ngoài, để thực hiện cam kết, hợp đồng với bên nước ngoài lập 01 bộ hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến NHNN (Vụ Quản lý ngoại hối). NHNN giải quyết việc cấp giấy phép hoặc từ chối cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ…  
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/10/2011.
 
Trong cùng ngày, NHNN cũng đã ban hành Thông tư số 23/2011/TT-NHNN, 24/2011/TT-NHNN và 26/2011/TT-NHNN liên quan đến thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực thanh toán, thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng, tiền tệ và các lĩnh vực khác theo tinh thần Nghị quyết của Chính phủ.
  • LuậtViệtnam 

 

Chia sẻ:

Tải App LuatVietnam miễn phí ngay hôm nay!

Dịch vụ tư vấn pháp luật

Vui lòng gửi thông tin tại đây!