Chính thức bỏ 03 loại trái phiếu Chính phủ

(LuatVietnam) Trái phiếu Chính phủ sẽ chính thức gồm 3 loại: Tín phiếu kho bạc; Trái phiếu kho bạc và Công trái xây dựng Tổ quốc. Điều này được quy định trong Nghị định số 01/2011/NĐ-CP vừa được Thủ tướng Chính phủ chính thức ký ban hành ngày 05/01/2011 về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.
Như vậy, Chính phủ đã chính thức bỏ 03 loại: Trái phiếu công trình Trung ương; Trái phiếu đầu tư; Trái phiếu ngoại tệ ra khỏi danh sách các loại trái phiếu Chính phủ.
 
Cũng theo Nghị định thì chủ thể phát hành trái phiếu Chính phủ sẽ là Bộ Tài chính mà không phải là Chính phủ như quy định trước đây. Trái phiếu Chính phủ được phát hành theo 04 phương thức là: đấu thầu; bảo lãnh phát hành; đại lý phát hành và bán lẻ trái phiếu.

Để phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường quốc tế, ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định trong Luật Quản lý nợ công còn phải có đề án phát hành trái phiếu được Chính phủ phê duyệt. Giá trị phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường quốc tế phải nằm trong tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài của Chính phủ hàng năm và phù hợp với chiến lược quản lý nợ công, chương trình quản lý nợ trung hạn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 
Ngoài ra, Nghị định này còn quy định về trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương. Trong đó đáng chú ý là chủ thể phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh là doanh nghiệp thực hiện chương trình, dự án được xem xét cấp bảo lãnh; tổ chức tài chính, tín dụng, ngân hàng chính sách của Nhà nước thực hiện chương trình tín dụng có mục tiêu của Nhà nước.
 
Bộ Tài chính là cơ quan cấp bảo lãnh thanh toán cho trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.  Mức bảo lãnh thanh toán tối đa bằng 100% giá trị gốc, lãi trái phiếu phát hành theo đề án phát hành trái phiếu đã được Thủ tướng phê duyệt…
 
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2011 và thay thế Nghị định số 141/2003/NĐ-CP ngày 20/11/2003 và các quy định về phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường quốc tế tại Nghị định số 53/2009/NĐ-CP ngày 04/6/2009.  
 
Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng số vốn trái phiếu chính phủ kế hoạch năm 2010 là 56.000 tỷ đồng, trong đó, Trung ương quản lý 20.200 tỷ đồng, địa phương quản lý 35.800 tỷ đồng. Tính đến 30/11/2010, giải ngân nguồn vốn này đạt 80,7% kế hoạch, dự kiến cả năm đạt kế hoạch đề ra. Chính vì thế mà nguồn vốn từ trái phiếu Chính phủ năm 2011 dự kiến phân bổ 45.000 tỷ đồng (giảm 11.000 tỷ đồng so với năm 2010), ưu tiên cho hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.
  • LuậtViệtnam 
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục