Chính sách với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam

(LuatVietnam) Tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017, Chính phủ đã có quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975 (sau đây gọi là thanh niên xung phong).

Cụ thể, thanh niên xung phong được hưởng chế độ trợ cấp một lần, tính theo số năm thực tế tham gia thanh niên xung phong cơ sở. Trong đó, từ đủ 02 năm trở xuống, mức trợ cấp bằng 2,5 triệu đồng; từ trên 02 năm thì từ năm thứ 03 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng.

Trường hợp thanh niên xung phong có giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan nhưng không thể hiện cụ thể thời gian tham gia kháng chiến thì được hưởng 2,5 triệu đồng. Trường hợp thanh niên xung phong đã từ trần trước ngày 20/11/2017 thì thân nhân được hưởng mức trợ cấp 3,6 triệu đồng.

Cũng theo Nghị định này, thanh niên xung phong không còn khả năng lao động và sống cô đơn, không nơi nương tựa được xét trợ cấp hàng tháng với mức 540.000 đồng/tháng.

Ngoài chế độ trợ cấp nêu trên, thanh niên xung phong còn được hỗ trợ vay vốn sản xuất, kinh doanh tại Ngân hàng Chính sách xã hội; Khi thanh niên xung phong từ trần, người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/11/2017.

·         LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Sẽ bãi bỏ thêm đến 1/2 số điều kiện kinh doanh hiện hành

Sẽ bãi bỏ thêm đến 1/2 số điều kiện kinh doanh hiện hành

Sẽ bãi bỏ thêm đến 1/2 số điều kiện kinh doanh hiện hành

Ngày 03/10/2017, tại Nghị quyết số 98/NQ-CP, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…