4 chính sách quan trọng với công chức, viên chức sắp có hiệu lực

Tháng 12/2020 là tháng có nhiều chính sách mới quan trọng, liên quan đến đối tượng công chức, viên chức sẽ chính thức được áp dụng. Cụ thể, gồm 04 chính sách sau đây:

1/ Giảng viên đại học có lương cao nhất đến 11,92 triệu đồng/tháng

Mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại Thông tư số 40 năm 2020.

Cụ thể, giảng viên đại học công lập được áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp ban hành kèm Nghị định 204/2004 của Chính phủ. Theo đó:

- Giảng viên cao cấp áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 từ 6,2 - 8,0 tương ứng với mức lương từ 9,238 - 11,92 triệu đồng/tháng;

- Giảng viên chính áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 từ 4,40 - 6,78 tương ứng mức lương hàng tháng là từ 6,556 - 10,1022 triệu đồng;

- Giảng viên, trợ giảng áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ 2,34 - 4,98, tương ứng mức lương là 3,4866 - 7,4202 triệu đồng/tháng.

Đặc biệt, trợ giảng nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh giảng viên thì căn cứ vào vị trí việc làm, yêu cầu nhiệm vụ, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học xem xét và bổ nhiệm chức danh giảng viên…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/12/2020.

Xem thêm…

2/ Hướng dẫn xếp lương viên chức công nghệ thông tin hết tập sự

Tại Thông tư số 29/2020/TT-BTTTT sẽ có hiệu lực từ 12/12/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin.

Theo đó, viên chức chuyển từ ngạch, chức danh khác sang chuyên ngành công nghệ thông tin sau khi hết thời gian tập sự và được bổ nhiệm vào chức danh thì được xếp lương như sau:

- Khi được tuyển dụng viên chức có trình độ tiến sĩ: Xếp bậc 3, hệ số lương 3,0; bảng lương viên chức loại A1, tương đương mức lương 4,47 triệu đồng/tháng;

- Khi được tuyển dụng viên chức có trình độ thạc sĩ: Xếp bậc 2, hệ số lương 2,67; bảng lương viên chức loại A1, tương đương mức lương 3,9783 triệu đồng/tháng;

- Khi được tuyển dụng viên chức có trình độ đại học: Xếp bậc 1, hệ số lương 2,34; bảng lương viên chức loại A1, tương đương mức lương 3,4866 triệu đồng/tháng…

Xem thêm…

chinh sach ve cong chuc vien chuc sap co hieu luc
4 chính sách về công chức viên chức sắp có hiệu lực (Ảnh minh họa)


3/ Không nâng lương khi chuyển sang phát thanh viên

Nội dung này được đề cập đến tại Thông tư số 30/2020 hưóng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim.

Theo đó, nguyên tắc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp của phát thanh viên được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này như sau:

Khi bổ nhiệm viên chức từ ngạch hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Như vậy, khi chuyển từ ngạch hiện giữ sang chức danh phát thanh viên thì không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/12/2020.

Xem thêm: Cách tính lương viên chức là phát thanh viên

4/ Quy định mới về công chức phải kê khai tài sản hàng năm

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do Chính phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 20/12/2020.

Theo đó, người có nghĩa vụ kê khai tài sản hàng năm nêu tại Điều 10 Nghị định này được phân thành 03 đối tượng:

- Các ngạch công chức và chức danh: Chấp hành viên; Điều tra viên; Kế toán viên; Kiểm lâm viên; Kiểm sát viên; Kiểm soát viên ngân hàng; Kiểm soát viên thị trường; Kiểm toán viên; Kiểm tra viên của Đảng; Kiểm tra viên hải quan; Kiểm tra viên thuế; Thanh tra viên; Thẩm phán.

- Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên làm việc thuộc nhiều lĩnh vực như: Thủ quỹ, kế toán; Đấu thầu; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; Quản lý thị trường…

- Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Như vậy, có thể thấy, so với quy định hiện nay tại Điều 7 Nghị định 78/2013/NĐ-CP, sắp tới sẽ có thêm rất nhiều công chức phải kê khai tài sản, thu nhập. Đặc biệt, nếu che giấu tài sản, thu nhập, công chức có thể bị buộc thôi việc.

Nếu còn vấn đề thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900 6192 để được hỗ trợ.

>> Bảng lương cán bộ, công chức 2021 (chính thức)

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục