Chính sách phát triển dịch vụ giai đoạn 2009-2011

(LuatVietnam) Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 961/QĐ-TTg ngày 03/7/2009 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển dịch vụ giai đoạn 2009-2011, nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007-2011, phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của khu vực dịch vụ, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện các cam kết gia nhập WTO trong lĩnh vực dịch vụ, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006-2010 và làm tiền đề cho phát triển giai đoạn tiếp theo. Theo Quyết định này, các nhiệm vụ chủ yếu cần triển khai thực hiện là: xây dựng chính sách chung phát triển các ngành dịch vụ phù hợp với các cam kết của WTO; hoàn thiện chính sách về đầu tư - kinh doanh; rà soát các nội dung cam kết WTO đối với dịch vụ để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp; hoàn thiện hệ thống chính sách về thuế nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dịch vụ hoạt động hiệu quả, tăng kim ngạch xuất khẩu, giảm nhập siêu dịch vụ; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để phát triển nhanh, bền vững các ngành dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ then chốt; phát triển thị trường tài chính, tiền tệ theo hướng hiện đại; thực hiện xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công cộng có chất lượng cao; xây dựng cơ chế, chính sách phát triển thị trường lao động, nguồn nhân lực, các chính sách về dạy nghề, việc làm và giảm nghèo có hiệu quả…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2009.

 

  • LuậtViệtnam 
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng dầu

Điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng dầu

Điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng dầu

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 133/2009/TT-BTC ngày 30/6/2009 điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu thuộc nhóm 2710 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.

Phê duyệt Đề án xây dựng, nâng cấp các cơ sở khám chữa bệnh giai đoạn 2009-2013

Phê duyệt Đề án xây dựng, nâng cấp các cơ sở khám chữa bệnh giai đoạn 2009-2013

Phê duyệt Đề án xây dựng, nâng cấp các cơ sở khám chữa bệnh giai đoạn 2009-2013

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30/6/2009 phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện chuyên khoa lao, tâm thần, ung bướu, chuyên khoa nhi và một số bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc vùng miền núi, khó khăn sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2009-2013. Theo Quyết định này, tổng số bệnh viện được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị là 78 bệnh viện đa khoa tỉnh và trung ương, 55 bệnh viện lao, 40 bệnh viện/trung tâm tâm thần, 33 bệnh viện nhi/sản nhi, 9 bệnh viện/trung tâm ung bướu,…

Khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cung ứng dịch vụ công

Khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cung ứng dịch vụ công

Khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cung ứng dịch vụ công

Nội dung này được quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo Nghị định này, chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhà nước là chương trình mục tiêu dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được xây dựng trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành, địa bàn và được bố trí trong kế hoạch hàng năm và 5 năm. Ưu tiên chương trình trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ và doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ.

Cung cấp 11 luật và Nghị quyết miễn, giảm thuế TNCN vừa được Quốc hội thông qua

Cung cấp 11 luật và Nghị quyết miễn, giảm thuế TNCN vừa được Quốc hội thông qua

Cung cấp 11 luật và Nghị quyết miễn, giảm thuế TNCN vừa được Quốc hội thông qua

Trong các ngày từ 17/6 đến 19/6, Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 đã sửa đổi và thông qua Nghị quyết về miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân và 11 luật quan trọng như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng cơ bản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai; Luật Quy hoạch đô thị; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước…