Chính sách phát triển dịch vụ giai đoạn 2009-2011

(LuatVietnam) Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 961/QĐ-TTg ngày 03/7/2009 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển dịch vụ giai đoạn 2009-2011, nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007-2011, phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của khu vực dịch vụ, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện các cam kết gia nhập WTO trong lĩnh vực dịch vụ, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006-2010 và làm tiền đề cho phát triển giai đoạn tiếp theo. Theo Quyết định này, các nhiệm vụ chủ yếu cần triển khai thực hiện là: xây dựng chính sách chung phát triển các ngành dịch vụ phù hợp với các cam kết của WTO; hoàn thiện chính sách về đầu tư - kinh doanh; rà soát các nội dung cam kết WTO đối với dịch vụ để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp; hoàn thiện hệ thống chính sách về thuế nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dịch vụ hoạt động hiệu quả, tăng kim ngạch xuất khẩu, giảm nhập siêu dịch vụ; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để phát triển nhanh, bền vững các ngành dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ then chốt; phát triển thị trường tài chính, tiền tệ theo hướng hiện đại; thực hiện xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công cộng có chất lượng cao; xây dựng cơ chế, chính sách phát triển thị trường lao động, nguồn nhân lực, các chính sách về dạy nghề, việc làm và giảm nghèo có hiệu quả…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2009.

 

  • LuậtViệtnam 
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục