Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (15/5/2019)

Một trong những chính sách nổi bật có hiệu lực hôm nay là việc công khai tài sản công của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng…

1 - Mọi tài sản công thuộc Bộ Quốc phòng đều phải kê khai

Theo Thông tư 26/2019/TT-BQP, các tài sản công bao gồm tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng và tài sản phục vụ công tác quản lý đều thuộc diện công khai.

Việc công khai này áp dụng với các đơn vị:

- Cấp trung đoàn và tương đương trở lên có cơ quan tài chính được giao quản lý, sử dụng tài sản công và giao dự toán ngân sách hàng năm để mua sắm tài sản công (nếu có);

- Cấp tiểu đoàn (hoặc đại đội) và tương đương không có cơ quan tài chính trực thuộc đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản công;

- Doanh nghiệp được Nhà nước giao quản lý tài sản công;

- Cơ quan chức năng, cá nhân được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản công và tổ chức, cá nhân khác liên quan.


chính sách mới có hiệu lực hôm nay

Công khai tài sản công thuộc Bộ Quốc phòng (Ảnh minh họa)
 

2 - Thời hạn thuê nhà ở cũ là 05 năm

Đây là nội dung của Nghị định 30/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 28/3/2019. Theo đó, thời hạn hợp đồng thuê nhà ở cũ là 05 năm, tính từ ngày ký hợp đồng thuê nhà ở, trừ trường hợp người thuê có nhu cầu thuê thời hạn ngắn hơn.

Khi hết thời hạn thuê mà bên thuê vẫn đủ điều kiện và có nhu cầu tiếp tục thuê thì được gia hạn hợp đồng bằng thời hạn thuê trước đó, trừ trường hợp bị thu hồi nhà ở theo quy định của pháp luật.

3 - Sửa đổi cách phân loại nợ

Thông tư 04/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 24/2013/TT-NHNN về phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Theo đó, sửa đổi cách phân loại nợ thành 06 loại:

- Cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước;

- Cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước theo hợp đồng ký kết trước ngày 15/5/2017;

- Cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ;

- Ủy thác cho vay;

- Cho vay khác;

- Các khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng.

4 - Kiểm tra định kỳ công tác thống kê ngành Tư pháp phải báo trước 15 ngày

Kiểm tra công tác thống kê ngành Tư pháp được tiến hành dưới 02 hình thức là kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất được quy định tại Thông tư 03/2019/TT-BTP.

Việc kiểm tra định kỳ được thực hiện theo kế hoạch độc lập hoặc thực hiện lồng ghép trong kế hoạch kiểm tra của cơ quan, tổ chức. Khi kiểm tra, cơ quan kiểm tra phải thông báo cho cơ quan, tổ chức bị kiểm tra trước ít nhất là 15 ngày.

Việc kiểm tra đột xuất do cơ quan có thẩm quyền quyết định khi có nhu cầu về quản lý, điều hành…

5 - Có 2 mức khí thải được áp dụng với xe ô tô tham gia giao thông

Đây là nội dung được nêu tại Quyết định 16/2019/QĐ-TTG được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 28/3/2019.

Lộ trình áp dụng các mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông được thực hiện như sau:

- Ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và ô tô lắp động cơ cháy do nén sản xuất trước năm 1999 được tiếp tục áp dụng Mức 1;

- Ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và ô tô lắp động cơ cháy do nén sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2008 áp dụng Mức 2 từ ngày 01/01/2021;

- Ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và ô tô lắp động cơ cháy do nén sản xuất sau năm 2008 áp dụng Mức 2 từ ngày 01/01/2020.

Trên đây là những chính sách mới có hiệu lực hôm nay 15/5/2019.

 

Thùy Linh

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục