Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (01/04/2019)

7 Thông tư có hiệu lực hôm nay, 01/04/2019 liên quan đến các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, giao thông vận tải...

1. Sửa đổi nhiều quy định về thu, chi bằng tiền mặt qua Kho bạc Nhà nước

Ngày 28/12/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 136/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Sửa đổi Điều 8 Thông tư 13/2017/TT-BTC quy định về rút tiền mặt tại ngân hàng. Cụ thể, các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước khi giao dịch với đơn vị Kho bạc Nhà nước mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại có nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên trong 01 lần giao dịch, thì thực hiện rút tiền mặt tại ngân hàng thương mại nơi đơn vị Kho bạc Nhà nước mở tài khoản theo quy định…

2. Chợ đầu mối phải cách khu xử lý chất thải bệnh viện tối thiểu 500m

Thông tư 11/2018/TT-BNNPTNT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm” được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua ngày 01/10/2018.

Theo đó, chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Nằm trong quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Tách biệt với khu vực ô nhiễm môi trường đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố theo quy định pháp luật, khu tập trung, xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, bệnh viện tối thiểu 500m…

3. Các hình thức bảo trì công trình hàng hải do Nhà nước đầu tư

Ngày 14/02/2019, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông Thông tư 07/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 52/2017/TT-BGTVT.

Theo đó, bổ sung quy định về các hình thức bảo trì công trình hàng hải do Nhà nước đầu tư, quản lý như sau:

Các hình thức bảo trì công trình hàng hải do Nhà nước đầu tư, quản lý bao gồm: Bảo trì theo chất lượng thực hiện; bảo trì theo khối lượng thực tế; bảo trì kết hợp tận thu sản phẩm.

4. Sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Ngày 15/02/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 09/2019/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư 65/2017/TT-BTC.

Theo đó, sửa đổi một số nội dung tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Cụ thể:

- Tại chú giải 4 Chương 12: Thay đổi cụm từ “cây cừu ly hương” thành cụm từ “cây cửu lý hương”;

- Tại nhóm 15.18: Thay đổi cụm từ “sulphat hóa” thành cụm từ "sulphua hóa”....

5. Phải khoá sổ kế toán trước khi lập Báo cáo tài chính

Ngày 25/01/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 05/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô.

Việc mở, ghi sổ kế toán được quy định như sau:

- Sổ kế toán mở vào đầu kỳ kế toán năm. Đối với tổ chức tài chính vi mô (TCVM) mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập- Ghi sổ: Việc ghi sổ kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm tra bảo đảm các quy định về chứng từ kế toán. Mọi số liệu ghi trên sổ kế toán bắt buộc phải có chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lý chứng minh.

- Khoá sổ: Cuối kỳ kế toán phải khoá sổ kế toán trước khi lập Báo cáo tài chính. Ngoài ra phải khoá sổ kế toán trong các trường hợp kiểm kê hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

6. Yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng bảo trì đường sắt

Ngày 31/01/2019, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 06/2019/TT-BGTVT quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo chất lượng thực hiện và chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Theo đó, kết cấu hạ tầng đường sắt phải đảm bảo các yêu cầu như sau:

- Kết cấu thép của cầu phải vệ sinh sạch sẽ, sơn phòng rỉ, sơn phủ và không đọng nước;

- Kết cấu bê tông cốt thép, bê tông, đá xây phải đảm bảo độ mở rộng vết nứt trong giới hạn cho phép và được kiểm tra, theo dõi thường xuyên; bề mặt kết cấu đảm bảo thoát nước tốt;

- Cầu đường sắt vượt sông có thông thuyền: Các báo hiệu đường thủy nội địa phải đầy đủ, chắc chắn, đúng vị trí, đúng quy cách…

7. Hướng dẫn xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày 31/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 52/2018/TT-NHNN về việc quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, sau khi xác định mức điểm đối với các nhóm chỉ tiêu định tính, tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài sẽ tiếp tục bị trừ điểm, tối đa trừ 0,9 điểm theo quy định sau:

- Vi phạm 1 quy định nhiều lần: Trừ 0,1 điểm từ lần vi phạm thứ 2;

- Vi phạm nhiều lần với nhiều quy định khác nhau: Trừ 0,1 điểm từ lần vi phạm thứ 2...

8. Người làm kiểm toán nội bộ phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm

Ngày 22/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ.

Theo đó, người làm công tác kiểm toán nội bộ phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Có bằng đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu kiểm toán, có kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao kiểm toán nội bộ;

- Có thời gian làm việc theo chuyên ngành đào tạo từ 5 năm trở lên hoặc có từ 3 năm trở lên làm việc tại đơn vị đang công tác hoặc có từ 03 năm trở lên làm kiểm toán, kế toán hoặc thanh tra…

Xem thêm:

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2019

Ngọc Thúy

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

3 trường hợp không tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính

3 trường hợp không tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính

3 trường hợp không tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính

Ngày 21/3/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bừ trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.