Từ hôm nay (31/12/2020), thay đổi tiêu chí xã đặc biệt khó khăn

Ngày 31/12/2020 là ngày chính thức có hiệu lực của Quyết định về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 và Thông tư về phát triển cụm công nghệ.


Xã đặc biệt khó khăn có tỷ lệ hộ nghèo từ 20% trở lên

Đây là nội dung đáng chú ý nêu tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tiêu chí xác định xã đặc biệt khó khăn được Thủ tướng nêu tại Điều 3 Quyết định này như sau:

- Thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và có một trong hai tiêu chí:

  • Có tỷ lệ hộ nghèo từ 20% trở lên. Riêng xã thuộc đồng bằng sông Cửu Long thì có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% trở lên hoặc có trên 150 hộ nghèo là hộ dân tộc thiểu số;
  • Có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% - dưới 20% (các xã thuộc đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ hộ nghèo từ 12% - dưới 15%) và có một trong các tiêu chí: Có trên 60% tỷ lệ hộ nghèo là hộ dân tộc thiểu số; số người dân tộc thiểu số từ 15 - 60 tuổi chưa biết đọc, viết tiếng phổ thông từ 20% trở lên…

Trong khi trước đây, tiêu chí xác định xã đặc biệt khó khăn nêu tại khoản 1 Điều 3 Quyết định 50/2016/QĐ-TTg phải có ít nhất 02 trong 03 tiêu chí là số thôn đặc biệt khó khăn còn từ 35% trở lên (bắt buộc); tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên…

Xem thêm: Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn

chinh sach moi co hieu luc 31/12/2020
Chính sách mới có hiệu lực 31/12/2020 (Ảnh minh họa)


Ban hành nhiều biểu mẫu về cụm công nghiệp

Tại Thông tư 28/2020/TT-BCT, Bộ Công Thương đã ban hành nhiều biểu mẫu về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Cụ thể, tại phụ lục I kèm theo Thông tư này là 04 biểu mẫu báo cáo về cụm công nghiệp gồm: Tình hình hoạt động dự án đầu tư trong cụm công nghiệp; Tổng hợp tình hình cụm công nghiệp trên địa bàn cấp huyện, cấp tỉnh…

Đồng thời, tại phụ lục II, Bộ Công Thương ban hành các mẫu liên quan đến quản lý cụm công nghiệp. Trong đó, có thể kể đến:

- Tờ trình về việc thành lập/mở rộng cụm công nghiệp;

- Đơn đăng ký làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp;

- Một số nội dung của Quy chế phối hợp giữa các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện về quản lý cụm công nghiệp…

Những chính sách này đều có hiệu lực từ ngày 31/12/2020.

>> Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 12/2020

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục