Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (30/3/2021)

Nghị định về việc khai thác, sử dụng tài nguyên biển và Quyết định về tín dụng với hộ mới thoát nghèo là hai chính sách sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay - ngày 30/3/2021.


Hộ mới thoát nghèo vẫn được hỗ trợ vay vốn

 Việc sửa đổi về tín dụng với hộ mới thoát nghèo được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 02 năm 2021.

Theo đó, Điều 1 Quyết định này bỏ mốc thời gian “và được thực hiện giải ngân đến hết 31/12/2020” hiện đang được nêu tại khoản 1 Điều 10 Quyết định số 28 năm 2015 về tín dụng với hộ mới thoát nghèo.

Như vậy, với việc bỏ mốc thời gian này thì hộ mới thoát nghèo sẽ tiếp tục được Chính phủ hỗ trợ vay vốn với mức cho vay do ngân hàng Chính sách xã hội và các hộ mới thoát nghèo thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay cùng loại với hộ nghèo trong từng thời kỳ với thời hạn cho vay không quá 05 năm.

Trong đó, hộ mới thoát nghèo là hộ gia đình đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, qua điều tra, rà soát hằng năm có thu nhập bình quân đầu người cao hơn chuẩn cận nghèo, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 03 năm.

Chính sách mới có hiệu lực 30/3/2021
Chính sách mới có hiệu lực 30/3/2021 (Ảnh minh họa)


Gia hạn thời hạn giao khu vực biển không quá 20 năm

Chính phủ đã ban hành Nghị định 11/2021/NĐ-CP về việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Theo đó, điểm c khoản 1 Điều 6 Nghị định này nêu rõ:

Thời hạn giao khu vực biển có thể được gia hạn nhiều lần nhưng tổng thời gian của các lần gia hạn không quá 20 năm

Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư mà có thời hạn đầu từ 30 năm thì thời hạn giao khu vực biển được xem xét, quyết định trên 30 năm nhưng không vượt quá thời hạn đầu tư ghi trên các giấy tờ trên…

Nếu thời hạn này đã hết, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng khu vực biển thì được xem xét tiếp tục giao khu vực biển nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển còn hiệu lực;

- Việc sử dụng khu vực biển vẫn bảo đảm phù hợp với quy hoạch…

Những chính sách này có hiệu lực từ ngày 30/3/2021.

>> Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 4/2021

Đánh giá bài viết:
(3 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục