Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (25/11/2020)

Ngày 25/11/2020 là ngày chính thức áp dụng các chính sách quan trọng liên quan đến lĩnh vực giáo dục, cơ cấu tổ chức, hành chính.


Giảm 1 Phó Trưởng phòng ở Ủy ban nhân dân cấp huyện

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc Trung ương được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 108/2020/NĐ-CP.

Theo đó, trước đây tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 37/2014/NĐ-CP, Phó Trưởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện không quá 03 người. Tuy nhiên, đến khoản 3 Điều 1 Nghị định 108 này, quy định này đã được sửa đổi, bổ sung:

Bình quân mỗi phòng có 02 Phó Trưởng phòng. Căn cứ số lượng phòng chuyên môn được thành lập và tổng số lượng Phó Trưởng phòng, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng chuyên môn cho phù hợp

Như vậy, hiện nay, trung bình mỗi phòng có 02 Phó Trưởng phòng, giảm 01 người so với quy định trước đây. Đồng thời, UBND cấp huyện được quyền quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng chuyên môn phù hợp.


Quy định mới về cơ cấu tổ chức của Sở thuộc UBND tỉnh

Không chỉ sửa đổi, bổ sung tổ chức cơ quan tại UBND cấp huyện mà các cơ quan chuyên môn thuộc thuộc UBND tỉnh cũng được Chính phủ sửa đổi tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, theo quy định trước đây tại Điều 5 Nghị định 24/2014/NĐ-CP, Cơ cấu tổ chức của sở thuộc UBND cấp tỉnh gồm Văn phòng, phòng chuyên môn, nghiệp vụ (02 cơ quan này là bắt buộc); Thanh tra, Chi cục và đơn vị sự nghiệp công lập (03 cơ quan không nhất thiết các Sở đều phải có).

Trong khi đó, tại Nghị định 107, chỉ có Phòng chuyên môn, nghiệp vụ là bắt buộc phải có, các cơ quan khác gồm thanh tra, văn phòng, chi cuc và tổ chức tương đương, đơn vị sự nghiệp công lập không bắt buộc…

chinh sach moi co hieu luc 25/11/2020
Chính sách mới có hiệu lực 25/11/2020 (Ảnh minh họa)


7 mức đánh giá chuẩn chương trình đào tạo đại học từ xa

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 39/2020/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học.

Theo đó, Điều 4 Thông tư này nêu rõ thang đánh giá các tiêu chí của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo gồm:

- Mức 01: Hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu của tiêu chí, phải có giải pháp khắc phục ngay;

- Mức 02: Không đáp ứng yêu cầu của tiêu chí, cần có những giải pháp khắc phục;

- Mức 03: Chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tiêu chí nhưng chỉ cần có một số cải tiến nhỏ sẽ đáp ứng được yêu cầu;

- Mức 04: Đáp ứng yêu cầu của tiêu chí;

- Mức 05: Đáp ứng tốt hơn yêu cầu của tiêu chí;

- Mức 06: Đáp ứng rất tốt yêu cầu của tiêu chí;

- Mức 07: Đáp ứng xuất sắc yêu cầu của tiêu chí.

Trong đó, các tiêu chí từ mức 01 đến mức 03 là chưa đạt yêu cầu, từ mức 04 đến mức 07 là đạt yêu cầu.

Những chính sách này đều có hiệu lực từ ngày 25/11/2020.

>> Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 11/2020

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục