Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (19/02/2020)

Hôm nay 19/02/2020, hai Thông tư của Ngân hàng Nhà nước năm 2019 là Thông tư 33 và 38 chính thức có hiệu lực.

Bưu điện phải hoàn tất chuyển tiền trong tối đa 01 ngày

Thông tư 38/2019/TT-NHNN quy định về việc cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng tại Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích có hiệu lực từ hôm nay 19/02/2020.

Đối với dịch vụ chuyển tiền tại Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, chậm nhất trong 01 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được chứng từ thanh toán hợp pháp, hợp lệ của khách hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ phải xử lý và hoàn tất việc chuyển tiền đi cho khách hàng.

Thông tư cũng quy định thời hạn khách hàng sử dụng dịch vụ được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại trong thời gian tối thiểu là 60 ngày, kể từ ngày phát sinh giao dịch cần tra soát. Tổ chức cung ứng dịch vụ sẽ tiến hành trả tiền cho khách hàng và bồi thường thiệt hại nếu do lỗi của mình trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kết quả tra soát, khiếu nại.

Một số chính sách có hiệu lực 19/02/2020
Một số chính sách mới có hiệu lực 19/02/2020 (Ảnh minh họa)

Được chuyển nhượng ngay trái phiếu chuyển đổi phát hành riêng lẻ

Theo Thông tư 33/2019/TT-NHNN, giấy tờ có giá được chuyển quyền sở hữu dưới các hình thức mua, bán, cho, tặng, trao đổi và thừa kế phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan mà không phải đáp ứng về thời hạn. Đây là điểm mới so với quy định cũ.

Trước đây, Thông tư số 34/2013/TT- NHNN quy định trái phiếu chuyển đổi phát hành riêng lẻ, chứng quyền phát hành kèm theo trái phiếu phát hành riêng lẻ không được chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Tình Nguyễn
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục