Tăng giảm font chữ:

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (17/5/2021)

Nhiều chính sách mới trong lĩnh vực ngân hàng như về giao dịch ngoại tệ, phát hành trái phiếu, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí… chính thức có hiệu lực từ hôm nay - ngày 17/5/2021.


1/ Tiếp tục miễn, giảm lãi cho khách hàng đến hết 2021

Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành tại Thông tư số 03/2021/TT-NHNN sửa đổi thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19.

Theo đó, khoản 2 Điều 1 Thông tư 03/2021 nêu rõ:

Việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng thực hiện đến ngày 31/12/2021

Ngoài ra, điều kiện để tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ với số dư nợ của khoản nợ gồm:

- Phát sinh trước ngày 10/6/2020 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính;

- Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 - 31/12/2021;

- Số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong hạn hoặc quá hạn đến 10 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận; số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 23/01/2020 và quá hạn trong khoảng thời gian từ 23/01/2020 - 29/03/2020…


2/ Trái phiếu có thời hạn từ 1 năm trở lên

Quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành tại Thông tư 01/2021/TT-NHNN.

Cụ thể, Điều 10 Thông tư này nêu rõ, trái phiếu có thời hạn từ 01 năm trở lên, thời hạn cụ thể do tổ chức tín dụng quy định. Trái phiếu phát hành cùng một đợt và cùng thời hạn được ghi cùng ngày phát hành và cùng ngày đến hạn thanh toán.

Riêng thời hạn, ngày phát hành và ngày đến hạn thanh toán đối với kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định.

Chính sách mới có hiệu lực 17/5/2021
Chính sách mới có hiệu lực 17/5/2021 (Ảnh minh họa)


3/ Ngân hàng không thu phí giao dịch đối với giao dịch ngoại tệ

Tại Thông tư 02/2021/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.

Theo đó, Điều 8 Thông tư này khẳng định:

Tổ chức tín dụng được phép không được thu phí giao dịch đối với giao dịch ngoại tệ.

Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định về kỳ hạn của giáo dục kỳ hạn, giao dịch kỳ hạn trong giao dịch hoán đổi, giao dịch quyền chọn do các bên thỏa thuận trừ giao dịch kỳ hạn, giao dịch kỳ hạn trong giao dịch hoán đổi giữa Đồng Việt Nam với ngoại tệ thì có kỳ hạn tối đa là 365 ngày kể từ ngày giao dịch.

4/ Giảm phí trong chăn nuôi đến hết 31/12/2021

Đây là nội dung nêu tại Thông tư số 24/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.

Theo đó, khoản 1 Điều 3 Thông tư này quy định, kể từ ngày 17/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 sẽ áp dụng mức thu bằng 50% mức thu phí nêu tại Biểu phí trong chăn nuôi ban hành kèm Thông tư này.

Kể từ ngày 01/01/2022 trở đi sẽ áp dụng mức thu phí tại Biểu mức thu phí trong chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư này.

Tuy nhiên, người thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, tổ chức, cá nhân ở các xã có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền thì có thể được miễn thu phí.

Những chính sách này đều có hiệu lực từ ngày 17/5/2021.

Nguyễn HươngNguyễn Hương

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: chính sách mới có hiệu lực hôm nay