Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (14/02/2022)

Quy định về mã định danh cá nhân, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và chế độ hỗ trợ nâng cao năng lực cho lao động của tổ chức kinh tế tập thể là những chính sách mới có hiệu lực hôm nay - ngày 14/02/2022.

1. Mã định danh của học sinh sử dụng thống nhất ở tất cả cấp học

Theo Điều 10 Thông tư 42/2021/TT-BGDĐT, mã định danh của mỗi đối tượng được quản lý trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo là duy nhất, được hình thành từ lần nhập dữ liệu đầu tiên và bất biến (không bị thay đổi hoặc xóa bỏ từ khi mã được sinh ra), được dùng thống nhất, xuyên suốt ở tất cả các cấp học.

Mã định danh phục vụ công tác quản lý, báo cáo, kết nối dữ liệu trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo và các mục đích khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

chinh sach moi co hieu luc 14/02/2022


2. Định kỳ chuyển công tác công chức ngành giáo dục từ 3 - 5 năm

Đây là nội dung quy định tại Thông tư 41/2021/TT-BGDĐT quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương.

Cụ thể, thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác với công chức giáo dục không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức giáo dục là từ đủ 03 - 05 năm (không bao gồm thời gian tập sự của công chức, viên chức).

Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm có văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Hỗ trợ nâng cao năng lực cho lao động của tổ chức kinh tế tập thể

Điều 9 Thông tư 124/2021/TT-BTC quy định nội dung hỗ trợ nâng cao năng lực đối với thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế tập thể như sau:

- Chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên ít nhất bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng/01 khóa đào tạo.

- Trường hợp khóa đào tạo có thời gian dưới 01 tháng thì thực hiện hỗ trợ theo số ngày thực tế tham gia khóa đào tạo (26 ngày/01 tháng).

Ngoài ra, Điều 10 Thông tư này còn quy định hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể ít nhất bằng 1,5 mức lương tối thiểu vùng.

Mức chi cụ thể đối với các chính sách trên phải được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với khả năng cân đối của địa phương.

Nếu có thắc mắc liên quan đến chính sách mới có hiệu lực 14/02/2022, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6199 để được hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục