Chính sách hỗ trợ người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn: tối đa 100 ngàn đồng/người năm

(LuatVietnam) Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 ban hành chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn. Mục tiêu của chính sách này là hỗ trợ đời sống của người dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở vùng khó khăn; hỗ trợ người dân nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và từng bước tiếp cận với sản xuất hàng hóa, thông qua hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng cao. Việc hỗ trợ được thực hiện bằng tiền hoặc hiện vật, cụ thể: hỗ trợ bằng tiền mặt theo định mức 80 ngàn đồng/người/năm đối với người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực II, xã biên giới, xã bãi ngang, hải đảo vùng khó khăn và 100 ngàn đồng/người/năm đối với người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực III vùng khó khăn để các đối tượng này chủ động mua sắm nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất và đời sống phù hợp với thực tế của từng hộ; hỗ trợ bằng hiện vật cho sản xuất và đời sống của hộ các hộ nghèo (có thể lựa chọn trong danh mục: giống cây trồng, giống vật nuôi, thuốc thú y, muối iốt).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2009. Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn quy định tại Quyết định này thực hiện từ ngày 01/01/2010.

  

  • LuậtViệtnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Chỉ được dùng thuốc chữa bệnh để khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc

Chỉ được dùng thuốc chữa bệnh để khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc

Chỉ được dùng thuốc chữa bệnh để khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc

Ngày 06/08/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Theo đó, khoản 7 Điều 4 của Nghị định số 37/2006/NĐ-CP quy định..

01 tỷ đồng/năm cho cơ sở hạ tầng của xã thuộc Chương trình 135

01 tỷ đồng/năm cho cơ sở hạ tầng của xã thuộc Chương trình 135

01 tỷ đồng/năm cho cơ sở hạ tầng của xã thuộc Chương trình 135

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 101/2009/QĐ-TTg ngày 05/8/2009 ban hành định mức đầu tư một số dự án thuộc Chương trình 135 giai đoạn II áp dụng trong năm 2010 như sau: Đối với các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II: dự án hỗ trợ phát triển sản xuất là 300 triệu đồng/xã/năm; dự án cơ sở hạ tầng là 1.000 triệu đồng/xã/năm; dự án đào tạo cán bộ xã, cộng đồng là 60 triệu đồng/xã/năm.

Cơ chế vay vốn tín dụng Nhà nước thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương

Cơ chế vay vốn tín dụng Nhà nước thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương

Cơ chế vay vốn tín dụng Nhà nước thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 156/2009/TT-BTC ngày 03/8/2009 của Bộ Tài chính về cơ chế vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, đối tượng được vay vốn là các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhu cầu đầu tư các dự án sau: dự án kiên cố hóa kênh mương loại II, loại III do địa phương quản lý và các dự án đầu tư xây dựng gia cố bờ bao, cống bọng (đối với các tỉnh, thành phố thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long); dự án phát triển đường giao thông nông thôn; dự án phát triển cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản;..

Bổ sung đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Bổ sung đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Bổ sung đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Ngày 01/8/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24/11/2003 của Chính phủ quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng. Theo Nghị định này, bổ sung đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, bao gồm: người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi nghiện ma túy thuộc loại côn đồ hung hãn, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng