Tăng giảm font chữ:

Phí thẩm định điều kiện hành nghề Thừa phát lại mới từ 06/3/2021

Hôm nay (06/3/2021), Thông tư 05/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 223/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại có hiệu lực.

Thông tư 05 quy định các mức phí sau đây:

STT

Nội dung

Mức thu

(Đồng/hồ sơ)

1

 Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại

 

a

 Đối với trường hợp bổ nhiệm Thừa phát lại

 

-

 Tham dự kiểm tra kết quả tập sự

2.700.000

-

 Bổ nhiệm Thừa phát lại

800.000

b

 Đối với trường hợp bổ nhiệm lại Thừa phát lại

500.000

2

 Phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

 

a

 Thành lập và cấp Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

1.000.000

b

 Cấp Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại trong trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

500.000

chinh sach co hieu luc 6/3/2021
Chính sách có hiệu lực 6/3/2021 (Ảnh minh họa)
 

Trong khi đó, Thông tư 223 chỉ quy định 02 loại phí sau:

- Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại: 800.000 đồng/hồ sơ.

- Phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

Người nộp phí theo Thông tư 05 bao gồm:

- Cá nhân đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại, đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại, đề nghị bổ nhiệm lại Thừa phát lại phải nộp phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại theo quy định tại Thông tư này.

- Thừa phát lại khi nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại, đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại phải nộp phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại.

Tình NguyễnTình Nguyễn

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây