Chính phủ phê duyệt chương trình cải cách thuế

Chính phủ phê duyệt chương trình cải cách thuếNgày 6/12, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định về việc phê duyệt chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010. Mục tiêu tổng quát của chương trình là xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, có cơ cấu hợp lý, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 gắn với hiện đại hóa công tác quản lý thuế nhằm đảm bảo chính sách động viên thu nhập quốc dân, nguồn lực tài chính; góp phần thực hiện bình đẳng, công bằng xã hội và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Nội dung cải cách hệ thống chính sách thuế gồm: ban hành mới các sắc thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế chống phân biệt đối xử, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài sản, thuế sử dụng đất và sửa đổi, bổ sung đồng bộ các sắc thuế hiện hành.

Quyết định nêu nội dung, lộ trình cải cách một số sắc thuế chủ yếu: thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế chống phân biệt đối xử; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân; thuế sử dụng đất, thuế tài nguyên; thuế bảo vệ môi trường; thuế tài sản.

 

(Theo TTXVN)

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục