Chính phủ chủ trương phát triển ngành công nghệ thông tin

(LuatVietnam) Ngày 22 tháng 09 năm 2010, Thủ tướng chính phủ ký Quyết định số 1755/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của đề án là phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đạt tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng công nghiệp công nghệ thông tin, đặc biệt là công nghệ phần mềm, nội dung số và dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP và xuất khẩu; thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng trên phạm vi cả nước; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh.

Trong quá trình thực hiện đề án đến năm 2020, tỷ trọng công nghệ thông tin và truyền thông đóng góp vào GDP của Việt Nam đạt từ 8-10%. Trong đó, 80% sinh viên công nghệ thông tin và truyền thông tốt nghiệp ở các trường đại học đủ khả năng chuyên môn và ngoại ngữ để tham gia thị trường lao động quốc tế; tổng số nhân lực tham gia hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin đạt 1 triệu người, bao gồm nhân lực hoạt động trong nước và nhân lực tham gia xuất khẩu. Tỷ lệ người sử dụng Internet đạt trên 70%. Công nghiệp phần mềm và dịch vụ gia công của Việt Nam phát triển mạnh mẽ, phấn đấu Việt Nam nằm trong số 10 nước dẫn đầu về cung cấp dịch vụ gia công phần mềm và nội dung số; đồng thời sẽ phủ sóng thông tin di động băng rộng đến 95% dân cư.
 
Để thực hiện tốt đề án, Quyết định đã nêu đưa ra 6 nhiệm vụ và 6 giải pháp thực hiện, trong đó có các giải pháp tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức; tích cực xã hội hóa đầu tư cho công nghệ thông tin và truyền thông; đầu tư đột phá có trọng tâm, trọng điểm; xây dựng hoàn thiện thể chế và khuyến khích đầu tư vào phát triển ngành công nghệ này…
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  • LuậtViệtnam 
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục