Tăng giảm font chữ:

Chỉ số CPI tháng 8 là 0,93%, GDP cả năm dự kiến tăng 6%

(LuatVietnam) Tình hình kinh tế - xã hội 08 tháng đầu năm và cả năm 2011 tiếp tục chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội dự báo đạt và vượt kế hoạch. Lạm phát được kiềm chế và giảm dần theo từng tháng, mức tăng chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 là 0,93%, thấp nhất kể từ đầu năm; tăng trưởng GDP năm 2011 dự kiến đạt khoảng 6%...
Đây là một số nhận định của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội 08 tháng và cả năm 2011 được ghi nhận trong Nghị quyết số 91/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 08/2011 diễn ra trong 02 ngày 30 và 31/08/2011.
 
Trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cũng nêu rõ một số tồn tại như: Lạm phát tuy giảm nhưng vẫn ở mức cao; mặt bằng lãi suất cao ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh; thu hút đầu tư giảm; thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản giảm sút; tỷ lệ hộ nghèo giảm chậm hơn kế hoạch đề ra; tệ nạn xã hội, tai nạn và ùn tắc giao thông còn nhiều bức xúc.
 
Do đó, để đạt được các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cả năm, trong những tháng còn lại, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục bám sát và triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đề ra trong Kết luận số 02-KL/TW của Bộ Chính tri, Nghị quyết số 59/2011/QH12 của Quốc hội, Nghị quyết số 02/NQ-CP, nhất là Nghị quyết số 11/NQ-CP, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ sau:
 
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, hiệu quả, phù hợp theo tín hiệu thị trường; giảm dần lãi suất tín dụng cùng với xu hướng giảm tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, điều hành tăng trưởng dư nợ tín dụng dưới 20%, tăng trưởng GDP cả năm đạt khoảng 6%; phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan quản lý và kiểm soát hoạt động mua bán vàng, ngoại tệ đúng quy định.
 
Bộ Tài chính tiếp tục điều hành chính sách tài khóa thặt chặt kết hợp hài hòa với chính sách tiền tệ chặt chẽ nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; chỉ đạo tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, giảm bội chi xuống dưới mức đã báo cáo Quốc hội; sử dụng số tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 09 tháng còn lại trong năm 2011 để chi cho lĩnh vực an sinh xã hội.
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan và địa phương tiếp tục rà soát việc cắt giảm đầu tư công; thu hồi toàn bộ phần vốn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011 đã bố trí cho các công trình, dự án không đúng đối tượng, chưa đủ thủ tục, khởi công mới trái với quy định để bổ sung cho các công trình, dự án cấp bách…
 
Cũng trong phiên họp thường kỳ tháng 08/2011, Chính phủ còn thảo luận về các nội dung quan trọng khác như: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015; đánh giá thực hiện ngân sách nhà nước năm 2011; dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2006 - 2010…
  • LuậtViệtnam 
Chia sẻ: