Tăng giảm cỡ chữ:

Chi phí ủng hộ dịch Covid-19 được trừ khi xác định thuế TNDN

Đây là nội dung được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết 149/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 09/2020, ban hành ngày 10/10/2020.

Chi phí ủng hộ dịch Covid-19 được trừ khi xác định thuế TNDN
Chi phí ủng hộ dịch Covid-19 được trừ khi xác định thuế TNDN (Ảnh minh họa)

Về việc coi các khoản đóng góp, ủng hộ trong hoạt động chống dịch Covid-19 là chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp, Chính phủ thống nhất đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 175/TTr-BTC, cho phép coi các khoản đóng góp, ủng hộ trong các hoạt động chống dịch Covid-19 là khoản chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội nội dung này.

Về Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng, Chính phủ thống nhất thông qua sự cần thiết, mục tiêu, định hướng và nội dung dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết này, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây