Tăng giảm font chữ:

16 khoản được chi cho công tác cải cách hành chính

Ngày 10/5/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2019/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước.

chi cho công tác cải cách hành chính
16 khoản được chi cho công tác cải cách hành chính (Ảnh minh họa)


Cụ thể 16 khoản chi này bao gồm:

- Chi đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, quản lý và điều hành thực hiện chương trình;

- Chi xây dựng đề cương chương trình, kế hoạch cải cách hành chính hàng năm, 05 năm;

- Chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác cải cách hành chính tại các Bộ, địa phương;

- Chi thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ công tác cải cách;

- Chi xây dựng Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách của các Bộ, địa phương;

- Chi tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phục vụ cho công tác cải cách;

- Chi tổ chức điều tra, khảo sát;

- Chi tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, triển khai nhiệm vụ và các hội nghị, hội thảo khác liên quan;

- Chi thông tin, tuyên truyền (xây dựng tin, bài, ấn phẩm, thiết kế băng rôn, pano, khẩu hiệu, nâng cấp website...);

- Chi cho đoàn công tác khảo sát, học tập kinh nghiệm trong nước và nước ngoài.

- Chi thuê chuyên gia tư vấn trong nước và nước ngoài;

- Chi khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích;

- Chi thanh tra, kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính;

- Chi hoạt động bộ phận một cửa;

- Chi xây dựng, duy trì cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh;

- Chi khác (làm thêm giờ, mua các ấn phẩm, sách báo,... phục vụ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ).

Thông tư 26/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

Thùy Linh
Thùy LinhThùy Linh
Chia sẻ:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây

google play appstore