Chỉ bố trí vốn khởi công mới dự án đầu tư trước 31/10/2014

(LuatVietnam)  Ngày 14/06/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015.
Theo đó, nhằm đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình phát triển và nâng cao hiệu quả, bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân..., Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ban ngành có liên quan khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015, với những nhiệm vụ chính về phát triển kinh tế; phát triển xã hội; về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu...

Cụ thể như: Thực hiện tái cơ cấu công nghiệp, tập trung phát triển các sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn; đẩy mạnh tái cơ cấu ngân hàng thương mại và xử lý nợ xấu; mở cửa thị trường tín dụng và dịch vụ ngân hàng phù hợp với cam kết quốc tế; phấn đấu kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 7%; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước; tập trung bố trí vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng quốc gia; hỗ trợ ngư dân phát triển đánh bắt và các dịch vụ trên biển, gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo; các nhiệm vụ giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nông nghiệp...

Đối với các dự án khởi công mới, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, chỉ bố trí vốn khởi công mới cho các dự án thật sự cấp bách, nằm trong quy hoạch đã được duyệt, đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách, có thủ tục đầu tư theo quy định trước ngày 31/10/2014, đã bố trí đủ vốn để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật và không bố trí vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Đặc biệt, không bố trí vốn bổ sung có mục tiêu nguồn ngân sách Trung ương cho các dự án khởi công mới chưa được thẩm định nguồn gốc; các dự án phê duyệt quyết định đầu tư không đúng theo văn bản thẩm định nguồn vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; không bố trí phần vốn điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư theo quy định tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/06/2013 và không bố trí vốn ngân sách Trung ương cho các dự án sử dụng vốn vay ngân sách địa phương chưa thẩm định vốn hoặc phê duyệt phần vốn ngân sách Trung ương cao hơn mức đã thẩm định...

  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục