Chỉ bố trí vốn khởi công mới dự án đầu tư trước 31/10/2014

Chỉ bố trí vốn khởi công mới dự án đầu tư trước 31/10/2014
(LuatVietnam)  Ngày 14/06/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015.
Theo đó, nhằm đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình phát triển và nâng cao hiệu quả, bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân..., Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ban ngành có liên quan khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015, với những nhiệm vụ chính về phát triển kinh tế; phát triển xã hội; về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu...

Cụ thể như: Thực hiện tái cơ cấu công nghiệp, tập trung phát triển các sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn; đẩy mạnh tái cơ cấu ngân hàng thương mại và xử lý nợ xấu; mở cửa thị trường tín dụng và dịch vụ ngân hàng phù hợp với cam kết quốc tế; phấn đấu kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 7%; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước; tập trung bố trí vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng quốc gia; hỗ trợ ngư dân phát triển đánh bắt và các dịch vụ trên biển, gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo; các nhiệm vụ giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nông nghiệp...

Đối với các dự án khởi công mới, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, chỉ bố trí vốn khởi công mới cho các dự án thật sự cấp bách, nằm trong quy hoạch đã được duyệt, đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách, có thủ tục đầu tư theo quy định trước ngày 31/10/2014, đã bố trí đủ vốn để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật và không bố trí vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Đặc biệt, không bố trí vốn bổ sung có mục tiêu nguồn ngân sách Trung ương cho các dự án khởi công mới chưa được thẩm định nguồn gốc; các dự án phê duyệt quyết định đầu tư không đúng theo văn bản thẩm định nguồn vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; không bố trí phần vốn điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư theo quy định tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/06/2013 và không bố trí vốn ngân sách Trung ương cho các dự án sử dụng vốn vay ngân sách địa phương chưa thẩm định vốn hoặc phê duyệt phần vốn ngân sách Trung ương cao hơn mức đã thẩm định...

  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mức trần giá dịch vụ môi giới xuất khẩu lao động từ 15/05/2024

Mức trần giá dịch vụ môi giới xuất khẩu lao động từ 15/05/2024

Mức trần giá dịch vụ môi giới xuất khẩu lao động từ 15/05/2024

Ngày 23/02/2024, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 02/2024/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tiến tới gộp kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học

Tiến tới gộp kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học

Tiến tới gộp kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học

Ngày 09/06/2014, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 44/NQ-CP việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/01/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế…

Công nghệ thông tin sẽ trở thành ngành công nghiệp chủ lực

Công nghệ thông tin sẽ trở thành ngành công nghiệp chủ lực

Công nghệ thông tin sẽ trở thành ngành công nghiệp chủ lực

Ngày 09/06/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 880/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Một trong những định hướng nổi bật tại Quy hoạch này là xây dựng ngành điện tử, công nghệ thông tin trở thành ngành công nghiệp chủ lực, tạo cơ sở hỗ trợ cho các ngành phát triển khác; tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp ngành điện tử…

Bãi bỏ thủ tục cấp phép quy hoạch dự án đầu tư có sử dụng đất

Bãi bỏ thủ tục cấp phép quy hoạch dự án đầu tư có sử dụng đất

Bãi bỏ thủ tục cấp phép quy hoạch dự án đầu tư có sử dụng đất

Bãi bỏ thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận (GCN) đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện là một trong những nhiệm vụ chính đặt ra tại Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/06/2014 của Chỉnh phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh…