Mới: Chế độ với công an xã bán chuyên trách

Ngày 28/8/2020, Văn phòng Chính phủ ra Thông báo số 312/TB-VPCP nêu Kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.

Cụ thể, Thủ tướng kết luận về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với công an xã bán chuyên trách tại những xã, thị trấn đã tổ chức công an xã chính quy như sau:

- Những trường hợp Công an xã bán chuyên trách được UBND địa phương đồng ý tiếp tục sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Pháp lệnh công an xã cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác.

- Đối với các trường hợp công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn bố trí công tác khác: Được hưởng trợ cấp theo quy định hiện hành.

Chế độ với công an xã bán chuyên tráchChế độ với công an xã bán chuyên trách (Ảnh minh họa)

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chủ trì rà soát, thống kê các trường hợp công an xã bán chuyên trách nghỉ việc do không bố trí, sắp xếp được công tác khác khi thực hiện chủ trương bố trí công an xã chính quy mà chưa được hưởng hỗ trợ thôi việc theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP, báo cáo Chính phủ để xem xét, quyết định mức trợ cấp phù hợp.

Xem toàn văn: Dự thảo Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 316/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024 và Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).