Chế độ quản lý tài chính đối với cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Chế độ quản lý tài chính đối với cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
(LuatVietnam) Ngày 22/10/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 146/2013/TT-BTC quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Theo quy định tại Thông tư này, cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ phải làm việc ban đêm hoặc làm thêm giờ được bố trí ngủ bù; trường hợp không thể bố trí nghỉ bù được thì người đứng đầu cơ quan Việt Nam ở nước ngoài duyệt hưởng tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ theo quy định của pháp luật. Chứng từ làm căn cứ thanh toán tiền phụ cấp làm thêm giờ bao gồm giấy báo làm thêm giờ có kê khai thời gian, tổng số giờ, nội dung công việc làm thêm của cá nhân, bảng thanh toán tiền làm thêm giờ được thủ trưởng cơ quan Việt Nam ở nước ngoài xác nhận.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng có quy định chi tiết về chế độ phụ cấp, trợ cấp... đối với công chức, viên chức tại các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, cụ thể như: Trợ cấp 30% mức sinh hoạt phí tối thiểu áp dụng cho địa bàn có chiến tranh, dịch bệnh nghiêm trọng đe dọa tính mạng đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ ở các địa bàn đó; phụ cấp hàng tháng 5% mức sinh hoạt phí tối thiểu tại nước công tác đối với nữ cán bộ, công chức, phu nhân; hỗ trợ 500 USD/người/năm mua bảo hiểm khám chữa bệnh cho cán bộ, công chức, phu nhân/phu quân..

Kinh phí chi trả cho các khoản chi trên được bố trí từ các nguồn ngân sách Nhà nước; các khoản thu phí, lệ phí và các khoản thu hợp pháp khác được để lại theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thông tư này thay thế Thông tư số 222/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2013.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục