Thêm trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh từ 2021

Nội dung đáng chú ý này được Quốc hội thông qua tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Hiện nay, theo Điều 180 Luật Doanh nghiệp năm 2014, tư cách thành viên hợp danh chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

- Tự nguyện rút vốn khỏi công ty;

- Đã chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

- Bị khai trừ khỏi công ty;

- Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

Thêm trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh từ 2021
Thêm trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh từ 2021 (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, đến Luật Doanh nghiệp năm 2020, Quốc hội đã thông qua thêm một số trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh gồm:

- Có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

- Chấp hành hình phạt tù hoặc bị Tòa án cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định của pháp luật.

Như vậy, từ ngày 01/01/2021, thay vì 04 như quy định hiện nay thì có tới 06 trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh.

Đồng thời, Luật Doanh nghiệp 2020 cũng bổ sung thêm trường hợp trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấm dứt tư cách thành viên hợp danh, người này vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình với các khoản nợ của công ty đã phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách:

- Chấp hành hình phạt tù hoặc bị Tòa án cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định của pháp luật;

- Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

Luật này được thông qua ngày 17/6/2020.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục