Tăng giảm font chữ:

Chấm dứt đầu tư ra ngoài ngành trước năm 2015

(LuatVietnam) Nhằm nâng cao sức cạnh tranh, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đối với doanh nghiệp kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội, quốc phòng, an ninh đối với doanh nghiệp hoạt động công ích, ngày 17/07/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 929/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”.
Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước do Thủ tướng quyết định thành lập và tổng công ty, doanh nghiệp do Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập chấm dứt tình trạng đầu tư ra ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính trước năm 2015; đồng thời đẩy mạnh liên kết giữa các doanh nghiệp thành viên thông qua hợp đồng kinh tế, các nội quy, quy chế quản lý, hợp tác giữa công ty mẹ với các công ty con, công ty liên kết…
Cũng theo Đề án này, doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước hiện có được phân loại thành 03 nhóm để tái cơ cấu. Cụ thể, nhóm DNNN nắm giữ 100% vốn điều lệ; doanh nghiệp cổ phần hóa mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và nhóm các doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ kéo dài, không có khả năng khắc phục.
Việc tái cơ cấu được thực hiện theo nguyên tắc thị trường việc thoái vốn Nhà nước đã đầu tư vào ngành không phải kinh doanh chính hoặc không trực tiếp liên quan với ngành kinh doanh chính; vốn Nhà nước ở công ty cổ phần mà Nhà nước không cần chi phối.
Trước mắt, tiến hành tái cơ cấu doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực không phân biệt cấp, cơ quan quản lý trong các lĩnh vực xây dựng, thương mại, viễn thông, xuất bản, thủy nông, sửa chữa đường bộ, đường sắt, đường thủy…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/07/2012.
  • LuậtViệtnam 

 

Chia sẻ:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây