Cấp hộ chiếu và giấy thông hành cho người Việt Nam ở nước ngoài

(LuatVietnam) Liên bộ Công an và Ngoại giao vừa ban hành Thông tư số 08/2009/TTLT/BCA-BNG hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Theo Thông tư này, công dân Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu được cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông, cấp giấy thông hành, nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự (gọi chung là cơ quan đại diện Việt Nam); trường hợp đang ở nước không có cơ quan đại diện Việt Nam thì nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan đại diện Việt Nam nơi thuận tiện. Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đại diện Việt Nam quyết định cấp hộ chiếu và trả kết quả cho người đề nghị.
Việc cấp giấy thông hành cho công dân Việt Nam được thực hiện trong những trường hợp sau: ra nước ngoài có thời hạn để công tác, học tập, du lịch hoặc giải quyết việc riêng khác mà hộ chiếu bị mất hoặc hết hạn sử dụng, có nguyện vọng về nước; không được nước ngoài cho cư trú, bị buộc xuất cảnh hoặc tự nguyện xin về nước mà không có hộ chiếu còn giá trị; có quyết định trục xuất bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài mà không có hộ chiếu còn giá trị; phải về nước theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam mà không có hộ chiếu còn giá trị.
Thông tư cũng quy định, trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện mất hộ chiếu Việt Nam, người có hộ chiếu bị mất phải có đơn trình báo với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi gần nhất và cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại. Hộ chiếu báo bị mất đã hủy giá trị sử dụng, khi tìm thấy không được khôi phục giá trị sử dụng.
Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư liên tịch số 03/2002/TTLT/CA-NG ngày 29/01/2002 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao.
  • LuậtViệtnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Sắp có Nghị định mới về lựa chọn nhà thầu xây dựng

Sắp có Nghị định mới về lựa chọn nhà thầu xây dựng

Sắp có Nghị định mới về lựa chọn nhà thầu xây dựng

Dự thảo Nghị định này được Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo để thay thế Nghị định 58/2008/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành trong tháng 10/2009. Đây là một trong những nội dung của Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 07/10/2009 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 9/2009.

Điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng nguyên liệu kháng sinh

Điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng nguyên liệu kháng sinh

Điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng nguyên liệu kháng sinh

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 189/2009/TT-BTC ngày 30/9/2009 điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng nguyên liệu kháng sinh quy định tại Danh mục sửa đổi Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới ban hành kèm theo Thông tư này.

Danh mục hàng hóa áp dụng hạn ngạch thuế quan

Danh mục hàng hóa áp dụng hạn ngạch thuế quan

Danh mục hàng hóa áp dụng hạn ngạch thuế quan

Ngày 29/9/2009, Bộ Tài chính đã ban hành kèm theo Thông tư số 188/2009/TT-BTC Danh mục hàng hóa và thuế suất để áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu (không phân biệt xuất xứ hàng hóa). Đó là các mặt hàng: trứng chim và trứng gia cầm nguyên vỏ, tươi, đã bảo quản hoặc đã làm chín (mã 04.07); đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn (mã 17.01);…