Tăng giảm cỡ chữ:

Cấp Giấy phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm trong 15 ngày

Đây là thủ tục mới được Bộ Y tế công bố tại Quyết định 433/QĐ-BYT ngày 31/01/2019. Theo đó, thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm được giải quyết...

Bước 1: Cơ sở đề nghị cấp phép nhập khẩu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế theo Mẫu số 25 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2018/NĐ-CP.

Bước 2: Cục Y tế dự phòng cấp giấy phép trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.


Cấp Giấy phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm trong 15 ngày (Ảnh minh họa)

Bước 3: Nếu có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Cục Y tế dự phòng gửi văn bản cho cơ sở để yêu cầu sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ, cơ sở đề nghị cấp phép nhập khẩu phải nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Hết thời hạn phải thực hiện lại từ đầu.

Bước 4: Trường hợp hồ sơ sửa đổi, bổ sung không đáp ứng yêu cầu Cục Y tế dự phòng thông báo cho cơ sở theo bước 3.

Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung đối với hồ sơ sửa đổi, bổ sung, Cục Y tế dự phòng cấp phép nhập khẩu theo quy định.

Quyết định 433/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày 12/11/2018.

Hậu Nguyễn

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây