Từ 01/11/2020, lớp cấp 2, cấp 3 có thể có nhiều hơn 2 lớp phó

Điều lệ trường Trung học cơ sở (cấp 02), Trung học phổ thông (cấp 03) có nhiều cấp học vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 15/9/2020 tại Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT.

Theo đó, học sinh trong các trường cấp 02 và cấp 03 được tổ chức theo lớp học. Mỗi lớp có lớp trưởng và các lớp phó do học sinh ứng cử hoặc giáo viên chủ nhiệm giới thiệu, được học sinh trong lớp bầu chọn vào đầu mỗi năm học hoặc sau mỗi học kỳ.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành tại Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT, mỗi lớp học có lớp trưởng, một hoặc hai lớp phó do tập thể lớp bầu ra vào đầu mỗi năm học.

Như vậy, từ ngày 01/11/2020, khi Điều lệ mới chính thức được áp dụng, mỗi lớp học tại các trường cấp 02 và cấp 03 đã có thể có nhiều hơn 02 lớp phó và có thể bầu 02 chức vụ này tại 02 thời điểm thay vì chỉ một đợt đầu năm như hiện nay.

lớp cấp 2, cấp 3 có thể có nhiều hơn 2 lớp phó
Từ 01/11/2020, lớp cấp 2, cấp 3 có thể có nhiều hơn 2 lớp phó
 (Ảnh minh họa)

Đồng thời, theo Điều lệ mới, giáo viên chủ nhiệm có thể giới thiệu lớp trưởng và lớp phó cũng như tổ trưởng, tổ phó của mỗi tổ học sinh. Việc bầu tổ trưởng, tổ phó được thực hiện vào đầu mỗi năm học hoặc sau mỗi học kỳ thay vì một thời điểm là đầu mỗi năm học như hiện nay.

Đặc biệt, Điều lệ cũng khẳng định, hoạt động của lớp học bảo đảm tính dân chủ, tự quản, hợp tác. Mỗi học sinh được chủ động thảo luận, tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ và của lớp học với sự hỗ trợ của giáo viên.

>> Từ 20/10/2020, giáo viên cấp 1 không được chỉ định lớp trưởng

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục