Người dân được cảnh báo tình trạng ô nhiễm không khí

Ngày 17/11/2020, Quốc hội đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14. Luật chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

canh bao tinh trang o nhiem khong khi
Từ 2022, người dân được cảnh báo tình trạng ô nhiễm không khí (Ảnh minh họa)

Điều 12 Luật này đã có những quy định chung về bảo vệ môi trường không khí, gồm:

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát thải bụi, khí thải tác động xấu đến môi trường phải có trách nhiệm giảm thiểu và xử lý theo quy định của pháp luật;

- Chất lượng môi trường không khí phải được quan trắc, giám sát thường xuyên, liên tục và công bố theo quy định của pháp luật;

- Tình trạng ô nhiễm môi trường không khí phải được thông báo và cảnh báo kịp thời nhằm giảm thiểu tác động đến sức khỏe cộng đồng;

- Các nguồn phát thải bụi, khí thải phải được quan trắc, đánh giá và kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Như vậy, quy định mới đã yêu cầu cơ quan có thẩm quyền phải cảnh báo kịp thời tình trạng ô nhiễm môi trường không khí với mục đích giảm thiểu tác động đến sức khỏe cộng đồng.

Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm đánh giá, theo dõi và công khai thông tin về chất lượng môi trường không khí; cảnh báo cho cộng đồng dân cư và triển khai biện pháp xử lý trong trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm gây tác động đến sức khỏe cộng đồng.

Trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng trên phạm vi liên tỉnh, liên vùng và xuyên biên giới, trách nhiệm chỉ đạo thực hiện biện pháp khẩn cấp thuộc về Thủ tướng Chính phủ.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Danh sách địa điểm người lao động không được đình công

Danh sách địa điểm người lao động không được đình công

Danh sách địa điểm người lao động không được đình công

Nghị định 145/2020/NĐ-CP đã ban hành danh mục nơi sử dụng lao động không được đình công theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định 145, gồm những doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp mà việc đình công có thể đe dọa đến quốc phòng, an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe con người.