Giấy khai sinh gốc là căn cứ để sửa hồ sơ công chức

Đây là nội dung quan trọng được nêu tại Thông tư 06/2019/TT-BNV về việc sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.

Trước đây, tại Thông tư 11/2012/TT-BNV, nếu thông tin công chức là Đảng viên trong các thành phần hồ sơ không thống nhất thì căn cứ giấy khai sinh gốc, sổ hộ khẩu, sổ bảo hiểm và hồ sơ Đảng viên để hoàn thiện, bổ sung và thống nhất với giấy khai sinh gốc.

sửa hồ sơ công chức
Giấy khai sinh gốc là căn cứ để sửa hồ sơ công chức (Ảnh minh họa)


Từ ngày 15/7/2019, việc sửa chữa thông tin trong hồ sơ công chức được quy định rõ ràng và chi tiết hơn:

- Nếu quyển Lý lịch cán bộ, công chức, giấy khai sinh, sổ bảo hiểm xã hội, văn bằng, chứng chỉ không thống nhất thì căn cứ vào giấy khai sinh gốc để hoàn thiện, bổ sung và thống nhất các thành phần hồ sơ khác theo giấy khai sinh này.

- Nếu không có giấy khai sinh thì căn cứ quyển Lý lịch cán bộ, công chức được lập khi công chức được tuyển dụng lần đầu vào cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước để thống nhất;

Đặc biệt không thực hiện sửa chữa, điều chỉnh ngày, tháng, năm sinh trong hồ sơ của công chức là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Lúc này, việc xác định tuổi được căn cứ vào hồ sơ gốc – hồ sơ lý lịch Đảng viên khi được kết nạp vào Đảng.

Việc sửa chữa này phải được thực hiện sau khi có quyết định kiểm tra, xác minh của cơ quan sử dụng công chức.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/7/2019.

Nguyễn Hương
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Chính phủ chỉ đạo bỏ khung giá đất để xác định giá đất theo thị trường

Chính phủ chỉ đạo bỏ khung giá đất để xác định giá đất theo thị trường

Chính phủ chỉ đạo bỏ khung giá đất để xác định giá đất theo thị trường

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 về ban hành Chương trình đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.