Từ 2021 - 2025, cải cách cơ bản chế độ tiền lương của công chức

Đây là một trong những nhiệm vụ chủ yếu được Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết này là cải cách cơ bản chế độ tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, giao Bộ Nội vụ xây dựng và triển khai chế độ tiền lương mới. Thời gian thực hiện từ 2021 - 2025.

​Từ 2021 - 2025, cải cách cơ bản chế độ tiền lương của công chức
Từ 2021 - 2025, cải cách cơ bản chế độ tiền lương của công chức (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, cũng theo Nghị quyết này, Chính phủ còn đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm khác để tập trung phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội như:

- Cải cách tổng thể, hệ thống, đồng bộ chính sách tiền lương theo hướng tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động và quy luật khách quan của kinh tế thị trường, lấy tăng năng suất lao động là cơ sở để tăng lương.

- Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; nâng tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, tính chuyên nghiệp cao và quy định rõ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu;

- Tập trung giải quyết cơ bản nhu cầu về nhà ở cho người dân, đặc biệt là các hộ gia đình nghèo, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân khu công nghiệp và các đối tượng chính sách xã hội có khó khăn về nhà ở.

- Hoàn thành dứt điểm việc xóa nhà đơn sơ, nhà thiếu kiên cố trên địa bàn cả nước…

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Người bệnh được giám sát thái độ phục vụ của bác sỹ viện công

Người bệnh được giám sát thái độ phục vụ của bác sỹ viện công

Người bệnh được giám sát thái độ phục vụ của bác sỹ viện công

Thông tư 05/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập đã quy định những việc mà người bệnh và người đại diện hợp pháp của họ được tham gia ý kiến, giám sát tại bệnh viện công.